Med baggrund i SJD’s anbefaling om at aflyse alle prøver de næste
14 dage, har DMK besluttet at aflyse Forårsmarkprøven den 21. og 22.
marts. Deltagergebyr og betaling for forplejning vil naturligvis blive
refunderet.

Der arbejdes dog på at afholde en reduceret hovedprøve med en kvalitetsklasse og en vinderklasse søndag den 5. april i Rejsby-Ballum, hvis myndighederne til den tid har lempet på deres krav/anbefalinger.

Schweissinstruktørkurset den 4.-5. april aflyses også.

DMK opfordrer ligeledes til at alle træninger og samlinger aflyses de næste 14 dage.