Dagsorden den 28/1 2018 DMK Vejle / Horsens aktivistvalgsmøde

Mødet åbnes ved Jette Omann Andersen
Valg af dirigent: Tommy Baunwall
Valg af referent: Carsten Trøjborg
Der deltog 17 medlemmer. Dejligt når der bakkes op om den lokale klub også.
Aktivisternes beretning:

Hvalpe træning ved Nicole. Træningen var i oktober / november. Flemming hjalp.
Der var god tilslutning. 12 hunde. Træningen/motivationen afsluttedes med en prøve, som ny hundefører Lars Kierk vandt. Jette Omann Andersen dømte. Flere hunde fortsatte med lydigheds træning på Vrøndingvej.

Schweiss træning ved Tommy / Michael:
Der var også her god tilslutning. 13 til vintertræningen. Til sommertræning var der 9 deltagere. Nicole lavede her pølser på grillen. Virkelig hyggelige aftener, sommetider til sent. Hans Lau hjalp lidt til og var dommer på afsluttende prøve.

Lydighedstræning ved Henning & Jette
Januar / Februar var der 8-9 hunde til lydighedstræning.
Til apporteringstræningen var der 13 hunde fordelt på 8 åben klasse og 5 unghunde.
DMK afsluttede med en anerkendt DJU og DMK apporterings prøve. DJU blev vundet af Storm, fører Birger Jensen-Skovgaard og DMK blev vundet af Vito, fører Trine Krogh Pedersen. Hver aften og prøven sluttede med pølser under pavillonerne. Lærerigt og hyggeligt.

Marktræning ved Flemming. Marktræning forår hjalp Carsten Trøjborg lidt.
Efteråret: God tilslutning, Jette hjalp. Afsluttende prøve vandt Athena, fører Peter Andersen.
Nummer 2 blev Argo vom Keilerdorf, fører Jette Omann Andersen. Dommer Carsten Trøjborg

Regnskab ved Jette Omann Andersen
Igen i år er der overskud, trods diverse indkøb, blandt andet en grill der allerede har indtjent sig selv. Der skal dog fra overskuddet trækkes el til fryser, samt tlf. penge til en aktivist, der ikke nåede at modtage penge grundet aktivisten havde fået ny bankkonto. Ca. 2.000kr skal trækkes fra overskuddet på 5624kr

Hjarnø ved Hans Lau. Hans Lau vil gerne fortsætte som kontakt person for DMK Østjylland
Henning A Petersen mente at Hans og han nu stod for Hjarnø og ikke DMK Østjylland. Det blev dog afvist af alle andre der havde været med gennem årene. Hans fik megen ros for arbejdet med at skaffe hunde til jagterne på Hjarnø, hvor DMK har lovet at stille med lydige apporterende hunde, til gengæld for at DMK Østjylland, må træne derovre forår og efterår.
Der blev ytret ønske om en dialog mellem aktivister og Hans Lau, således at også de ny i DMK Østjylland, kan få information om hvordan det foregår med tilmeldinger. Jette Omann tager kontakt til Hans Lau om et eventuelt møde.

Valg af aktivister
På valg er:
Nicole L. Solgaard, Michael Bjerregaard og Henning A Petersen
Henning ønskede ikke genvalg.
En stor tak til Henning for det store arbejde i klubben.
Som ny opstillet var Jacob Askov Petersen og Henrik Jensen
Valgt blev Nicole L. Solgaard, Jacob Askov og Henrik Jensen.
Det blev nævnt inden valget, at Michael Bjerregaard flyttede mod Holstebro.
Tak til Michael for hans indsats i DMK Vejle/ Horsens (Nu DMK Østjylland)
Velkommen til de nye kræfter.

Valg af revisor. Peter Andersen blev genvalgt
Valg af revisor suppleant. Genvalg til Hans Lau

Kontaktperson til kommunen er Henning A Pedersen. Suppleant Carsten Trøjborg
Henning kontakter kommunen for at sikre at DMK Østjylland har lov at træne mandag og torsdag i Bygholm. Ligeledes vil Henning finde ud af datoer for lovlig træning i søen.
Ligeledes skal tilladelsen til træning på Vrøndingvej på plads.

Eventuelt
Aktivisterne arbejder på en rollebeskrivelse. Så hver især ved hvem der gør hvad.
Trolds mindepokal blev drøftet, dog uden at der kom noget ud af det. Det overvejes om den skal fortsætte, og hvis den skal, hvordan?

Efter aktivistmødet fortalte Carsten Trøjborg om DMK´s jubilæums weekend.
Fredag den 29. juni: Ræveslæb og Udstilling. Lørdag den 30.juni: Holdapportering og stor fest med jubilæums middag og musik. Lørdag mangler der en del hjælpere til at kaste/trække vildt ud. Nicole og Tommy vil  spørge de unge mennesker derhjemme. Andre havde allerede tilmeldt sig. Carsten opfordrede alle til at høre omkring sig for hjælp denne dag, og give ham besked.
Hjælpere får forplejning på dagen. Morgen / middagsmad og samt vådt til ganen.
Morten Andersen / Flemming Andersen opfordrede til hurtigt at få oversat regler og indbydelse samt få dem sendt ud til Norden/ Tyskland og Holland.
Jacob Askov Petersen fortalte at Troels fra Jæger var informeret om holdapporteringen.
Jette Omann Andersen tilbød ekstra træning til de hunde der stiller op for DMK Østjylland til holdapporteringen.
Nicole vil gerne hjælpe til her.

Der blev annonceret for DMK´s schweissprøve ved Silkeborg den 11. august, samt hvor de øvrige DMK schweiss prøver var i Jylland, og ca. hvornår.

Tak for hyggeligt selskab
Med venlig hilsen
Carsten Trøjborg