Pokaloversigt

//Pokaloversigt
Pokaloversigt 2018-03-21T23:03:55+00:00

VIGTIGT

Hvis du har vundet en af DMK’s vandre pokaler, så husk at tilbagesende den til de fastsatte tidspunkter. Hvis du selv medbringer pokalen det følgende år på prøven, så husk da at kontakte præmiekassens bestyrer. Husk ligeledes at indsende opnåede resultater/point til Årets Münsterländer. Præstationspokalen og Championpokalen til præmiekassebestyreren inden 1. Maj.

VIGTIGT

Ansvar for pokaler hører til de respektive udvalg og dermed den enkelte prøveleder.

Jagtchampionpokalen–skænket af 06–området

Pokalen der er en vandrepokal, uddeles hvert år på DMK’s generalforsamling. Pokalen tildeles den yngste hund der i det forløbne år (kalenderåret) har opnået titlen Jagtchampion, I tilfælde af kuldsøskende eller lign. til den hund med det højeste stambogsnummer.

Pokalen kan vindes til ejendom når den af samme ejer er vundet tre gange i træk eller fem gange i alt. Der skal indgraveres hundens navn og stambogsnummer, ejers navn og årstallet.

Graveringen betales af vinderen.

Pokalen returneres til præmiekassebestyreren inden 1. maj det følgende år.

Se vindere – kan udskrives.

PETO’s vandrepokal–Championpokalen

Pokalen tildeles for en periode til en Dansk opdrættet Dansk eksteriørchampionat – DKCH, Kleiner eller Grosser Münsterländer, af den til enhver tid siddende bestyrelse for DMK. Uddelingen af pokalen skal foregå på DMK’s årlige generalforsamling. Såfremt mere end en hund har opnået Championat-værdigheden, tilfalder vandrepokalen den hund med de bedste resultater i det pågældende år efter følgende pointsystem:

 • Markprøve: 1. pr. 6 point 2. pr. 4 point 3. pr. 3 point
 • CACIB: pr. stk. 3 point
 • Certifikat: pr. stk. 2 point
 • CK: pr. stk. 1 point
 • DMK’s apporteringsprøve 1.pr. 3 point 2. pr. 2 point 3. pr. 1 point.

Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt og mod at udsætte en ny tilsvarende pokal.

Indgraveringen af alle champions og deres ejere betales af de respektive ejere.

Det påhviler det enkelte medlem selv at sørge for at indgive skriftlig meddelelse om opnåede resultater til DMK’s præmiekassebestyrer inden 1. maj.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. maj det følgende år.

Se vindere – kan udskrives.

Præstationspokalen – udsat af 01-02-området

Præstationspokalen uddeles hvert år på DMK’s generalforsamling til den Münsterländer, der har opnået flest point i den mellemliggende periode.

Følgende pointsystem/regel gælder:

1. præmie /
min point hhv. 28/27
2. præmie /
min point hhv. 25/21
3. præmie /
min point hhv. /15
P. – point P. – point P. – point
DMK’s apporteringsprøve 3 2 1
Danske markprøver, anderkendte 3 2 1
Danske markprøver, lokale jagtforeninger 2 1
Slæb & apporteringsprøver, anderkendte 3 2
DJU’s apporteringsprøve, anderkendte 3 2 1
DJU’s apporteringsprøve, lokale jagtforeninger 2 1
Danske schweissprøver 3 2 1
DKK’s lydighedsprøve, anderkendte – klasse 1 2 1
DKK’s lydighedsprøve, anderkendte – klasse 2 3 2
DKK’s lydighedsprøve, anderkendte – klasse 3 3 2 1
Udstilling, anderkendte 1 1 1

Ved pointlighed tilfalder pokalen den hund, der opfylder betingelserne i nævnte rækkefølge:

 1. Den hund, der har opnået færrest point på udstillinger.
 2. Dernæst den hund, der har opnået sine point på flest forskellige anerkendte prøver.
 3. Hvis der stadig er pointlighed, er det yngste hund der vinder.
 4. Dernæst (ved kuldsøskende) den hund ,der har flest point fra anerkendte prøver.

Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk med mindst to forskellige hunde eller fem gange i alt og mod at vinderen udsætter en ny tilsvarende pokal.

Gravering betales af vinderen. Bogstavstørrelse skal være ens (højst 3 mm. i versaler) der må kun indgraveres hundens navn, årstal, point og førers navn.

For deltagelse i konkurrencen skal anmeldelse indgives skriftlig til DMK’s præmiekassebestyrer inden den 1. maj, og pointberegningen kunne dokumenteres.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. maj det følgende år.

Se vindere – kan udskrives.

Hedemarkens vandrepokal – Årets Münsterländer

Kalenderåret (1. januar til 31. december) er gældende periode for pointberegningen. Kun anerkendte prøver og udstillinger afholdt i Danmark samt DMK’s apporteringsprøve er pointgivende.

Pointregler:

 • Udstillinger alle klasser: (maks. to udstillinger er pointgivende) Excellent 2p, Good 1p, Very Good 1p, CK 1p
 • Markprøver: Unghunde og åben klasse 1.pr. 3p., 2.pr. 2p., 3.pr.1p., bedste hund 1p.
 • Brugsprøver: 1.pr. 4p., 2.pr. 3p., 3.pr. 2p., bedste hund 1p.,
 • Fuldbrugsprøver: 1.pr. 9p., 2.pr. 6p., 3.pr. 3p., bedste hund 1p.,
 • Vinderklasse: 1.v. 6p., 2.v. 5p., 3.v. 4p., 4.v. 3p., 5.v. 2p., 6.v. 1p.,
 • DM vinderklasser: 1.v. 10p., 2v. 8p., 3.v. 6p., 4.v. 4p., 5.v. 3p.,
 • DJ udviddet apporteringsprøve: (maks en prøver er pointgivende) Bestået (217-232) 4p., bestået (164-216) 3p., bedste hund 1p.
 • Ræveslæb: (maks en prøve er pointgivende) Bestået 3 p., bedste hund 1p.
 • DMK’s landsapporteringsprøve: 1.pr. 4p. 2.pr. 3p., 3.pr. 2p., bedste hund 1p.
 • Slæb & apporteringsprøve: (maks en prøve er pointgivende) Bestået 3p.
 • DJU’s – apporteringsprøver: (maks. en prøve er pointgivende) Bestået 1.p.
 • UT/AT (maks en er pointgivende) bestået UT 1p, bestået AT 3p.
 • Schweissprøver: (400 m/3t) (maks. to prøver er pointgivende) 1.pr. 3p., 2.pr. 2p ., 3.p. 1p., bedste hund 1p.
 • Rapportering: (400/3 t) 1.pr. 2p., 2.pr. 1p., 3.pr., 1p.
 • Schweissprøver: (400/20 t) 1.pr. 4p., 2.pr. 3p., 3.pr. 2p., bedste hund 1p.
 • Rapportering: (400/20 t) 1.pr. 3p., 2.pr. 2p., 3.pr . 1p.,
 • Schweissprøver: (1000/20 t) 1.pr., 6p., 2.pr. 4p., 3.pr. 3p., bedste hund 2p.
 • Rapportering: (1000/20 t) 1.pr., 4p., 2.pr., 3p., 3.pr., 2p.,
 • Schweissprøver: (1000/40 t) 1.pr. 9p., 2.pr. 6p., 3.pr. 4p., bedste hund 3p.
 • Rapportering: (1000/40 t) 1.pr. 6.p., 2.pr. 4p., 3.pr. 3p.

For deltagelse i konkurrencen skal anmeldelse indgives skriftlig til DMK’s præmiekassebestyrer inden den 1 maj. og pointberegningen kunne dokumenteres.

Gravering betales af vinderen. Bogstavstørrelsen skal være ens (højst 2 mm i versaler). Der indgraveres hundens navn, stambogsnummer, pointtal, førerens navn og årstal (det år, hvor resultaterne er opnået) Ved pointlighed vinder yngste hund – ved kuldsøskende højeste stambogsnummer. Præmien kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt og mod at udsætte en ny tilsvarende præmie/pokal.

Se vindere – kan udskrives.

Grønsund’s landspokal for slæb & apportering

Gives til bedste Münsterländer på anerkendt prøve. I tilfælde af pointlighed vinder yngste hund. Ved kuldsøskende højeste stambogsnummer. Kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt. Pokalen uddeles på klubbens årlige generalforsamling.

Gravering betales af vinderen.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. maj det følgende år.

Se vindere – kan udskrives.

Münsterländerpokalen – skænket af Niels Henrik Lauritsen

Pokalen, der er en vandrepræmie, er skænket af Niels Henrik Lauritsen, SVERIGE, og uddeles hvert år på klubbens generalforsamling, til et medlem, der på særlig
vis har gjort et godt stykke arbejde for klubben.

Det være sig ved at have ydet en særlig stor præstation med sin hund eller på anden måde at have udført et værdifuldt arbejde til gavn for DMK Pokalen vindes til ejendom ved at modtage den tre gange i alt.

Gravering: Skal være ens fra år til år og bekostes af klubben.

Pokalen returneres til præmiekassebestyreren inden 1. maj det følgende år.

Se vindere – kan udskrives.

DMK’s åben klasse forårsmarkprøver

DMK’s pokal til markprøve

Gives til bedste hund i åben klasse med 1. præmie.
Kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt.
Gravering betales af vinderen.
Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. marts det følgende år.

Se vindere – kan udskrives.

01-02 områdets 10-års jubilæumspokal til bedste sjællandske hund

Pokalen uddeles til bedste sjællandske Münsterländer med 1. præmie i åben klasse på DMK’s årlige forårsmarkprøve. Står to hunde lige, er det yngste hund der vinder. Ved kuldsøskende eller lign, er det højeste stambogsnummer der vinder. Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt og mod at udsætte en tilsvarende.

Gravering betales af vinderen.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. marts det følgende år.

Se vindere – kan udskrives.

Bedste jyske hund på DMK’s markprøve

JYDEPOKALEN uddeles til bedste jyske Münsterländer, med 1. præmie. Står to hunde lige, er det yngste hund der vinder. Ved kuldsøskende eller lign, tildeles pokalen den hund med det højeste stambogsnummer. Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt, mod at udsætte en tilsvarende pokal.

Gravering betales af vinderen.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. marts det følgende år.

Se vindere – kan udskrives.

Esbjergpokalen

Gives til 2 bedste hund på DMK’s markprøve med 1. præmie. Kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt.

Gravering betales af vinderen.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. marts det følgende år.

Se vindere – kan udskrives.

PEA’s vandrepokal til DMK’s markprøve (til bedste jyske hund)

Pokalen uddeles til bedste jyske Münsterländer med 1. præmie. Står to hunde lige, er det yngste hund der vinder. Ved kuldsøskende eller lign, er det højeste stambogsnummer der vinder.

Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt, mod at udsætte en tilsvarende pokal.

Gravering betales af vinderen.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. marts det følgende år.

Se vindere – kan udskrives.

DMK’s unghunde forårsmarkprøve

Brit og Sivs vandrepokal til bedste unghund

Vandrepræmien uddeles på DMK’s markprøve til bedste unghund med 1. præmie.

I tilfælde af at den ikke uddeles på DMK’s markprøve, kan den da uddeles til bedste unghund med 1. præmie på en af FJD’s markprøver, og uddeles da på klubbens generalforsamling. I tilfælde af pointlighed gives den til yngste hund, ved kuldsøskende til højeste stambogsnummer. Kan kun vindes til ejendom ved at vinde den fire gange i alt med fire forskellige hunde på DMK’s markprøve.

Gravering betales af vinderen.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. marts det følgende år.

Se vindere – kan udskrives.

COGNAC’s Talentpokal

Pokalen er skænket af Carsten Ege Axø i 1988 til DMK’s markprøve i unghundeklasse.

Pokalen uddeles hvert år på DMK’s årlige markprøve til den unghund, der efter dommerens skøn viser det største talent, Denne hund behøver ikke nødvendigvis at opnå præmiering (Den uslebne diamant) Tildelingen afgøres af dommeren. Såfremt der er flere unghundeklasser kan dommerne tildele pokalen efter afstemning. Ved stemmelighed har ældste dommer (anciennitet) 2 stemmer.

Gravering betales af vinderen og må omfatte førers navn samt hundens navn og stambogsnummer.

Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt og mod at udsætte en tilsvarende.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. marts det følgende år.

Se vindere – kan udskrives.

Looses førerpokal

Pokalen uddeles til den unghund og fører der viser det bedste samarbejde på DMK’s forårsmarkprøve. Pokalen kan vindes til ejendom, hvis den er vundet af samme ejer 3 gange i alt.

Gravering, (årstal, Hundens navn og stambogsnummer, samt ejer navn).

Skal tilbagesendes til Præmiekassebestyreren senest 1. marts det følgende år.

Se vindere – kan udskrives.

14303/75 Cognac’s Mindepokal

Pokalen er skænket af Carsten Ege Axø i 1988 til DMK’s markprøve i vinderklasse.

Pokalen uddeles hvert år til DMK’s årlige forårsmarkprøve til 1. vinderen.

Pokalen. der er en vandrepokal, kan vindes til ejendom, hvis den vindes tre gange i træk af samme ejer med 2 forskellige hunde eller fem gange i alt. Såfremt pokalen vindes til ejendom, skal vinderen udsætte en tilsvarende pokal.

Gravering betales af vinderen og må kun omfatte førers navn samt hundens navn stambogsnummer.
Graveringen skal så vidt muligt være ens.

Tilbagesendes til præmikassebestyreren inden 1. marts det følgende år.

Se vindere, kan udskrives.

Kennel Fuglevangs vandrepokal til bedste Sjællandske hund

Pokalen der er skænket af John Hansen, uddeles hvert på DMK’s forårsvinderklasse til den bedst placerede Sjællandske hund.

Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt.

Vigtigt vedr. gravering. Der skal graveres med samme typer hver gang.
Der skal graveres følgende: Ejers navn, årstal, hundens navn og stambogsnummer.
Gravering betales af vinder.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. marts det følgende år.

Se vindere, kan udskrives.

Kennel Spangkildes Vandrepokal

Pokalen er skænket af Kennel Spangkilde til DMK’s forårsvinderklasse.

Pokalen uddeles hvert år ved DMK’s forårsmarkprøve til 1. vinderen.

Pokalen der en vandrepokal, kan vindes til ejendom, hvis den vindes tre gange i træk af samme ejer med to forskellige hunde eller fem gange i alt.
Såfremt pokalen vindes til ejendom, skal vinderen udsætte en tilsvarende pokal.

Graveringen betales af vinderen og må kun omfatte førers navn samt hundens navn og stambogsnummer.
Graveringerne skal så vidt muligt være ens.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren senest 1. mart det følgende år.

Se vindere, kan udskrives.

Vandrepokal til vinderklassen på DMK’s markprøve

Skænket af DMK – medlemmer på Sjælland. Pokalen uddeles hvert år på DMK’s årlige markprøve (vinderklasse) til 1. vinderen.

Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt.

Pokalen må ikke føres ud af landet. d.v.s vindes pokalen af en udenlandsk hund, bliver den graveret og opbevaret af DMK, til den uddeles næste gang.
Der må graveres følgende: Ejers navn, dato og årstal, hundens navn og Stambogsnummer.
Gravering betales af vinderen.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. marts det følgende år.

Se vindere, kan udskrives.

Vandrepokal til DMK’s Efterårsvinderkalsse

DMK’s vandrepræmie til efterårsvinderklassen (markprøven).

Pokalen uddeles hvert år til 1. vinderen.

Pokalen kan vindes til ejendom, hvis den er vundet af samme ejer tre gange i træk eller fem gange i alt.

Der må indgraveres følgende: Ejers navn, dato og årstal, hundens navn og stambogsnummer.
Gravering betales af vinderen.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 15. september det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

Kennel Lyngbylund’s Vandrepræmie til DMK’s efterårsvinderklasse

Pokalen uddeles til 1. vinderen på DMK’s efterårsvinderprøve.

Pokalen kan vindes til ejendom, hvis den er vundet af samme ejer 3 gange i alt.

Gravering, (årstal, hundens navn og stambogsnummer, samt ejer navn) skal være foretaget forinden returnering til klubbens pokalbestyrer, hvilket skal ske inden 15. september det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

Kennel Fuglevangs vandrepokal til bedste Sjællandske hund

Pokalen der er skænket af John Hansen, uddeles hvert på DMK’s efterårsvinderklasse til den bedst
placerede Sjællandske hund.

Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt.

Vigtigt vedr. gravering. Der skal graveres med samme typer hver gang.
Der skal graveres følgende: Ejers navn, årstal, hundens navn og stambogsnummer.
Gravering betales af vinder.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 15. sep. det følgende år, hvilket skal ske senest d. 1. september det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s Vinderklassepokal

Vandrepokal til DJ’s/FJD’s/DKK’s vinderklasse

Pokalen er skænket af Dansk Münsterländer Klub, uddeles til best placerede Münsterländer på vinderklassen, der roterer mellem DJ/FJD / og DKK.

Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange ialt.

Vigtigt vedr. gravering: Der skal graveres med samme typer hver gang.
Der skal graveres følgende : Ejers navn, årstal, hundens navn og stambogsnummer
Gravering betales af vinder.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 15. sep. det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s Vinderklassepokal

Vandrepokal til Danmarks Jægerforbund’s vinderklasse (VEST)

Pokalen er skænket af Dansk Münsterländer Klub, uddeles på DJ’s vinderklasse til bedst placerede Münsterländer.

Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt.

Vigtigt vedr. gravering: Der skal graveres med samme typer hver gang
Der skal graveres følgende : Ejers navn, årstal, hundens navn og stambogsnummer.
Gravering betales af vinder.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 15. sep. det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s Vinderklassepokal

Vandrepokal til Dansk Kennel Klub’s efterårsvinderklasse

Pokalen er skænket af Dansk Münsterländer Klub, uddeles på DKK’s vinderklasse til bedst placerede Münsterländer.

Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt.

Vigtigt vedr. gravering : Der skal graveres med samme typer hver gang.
Der skal graveres følgende: Ejers navn, årstal, hundens navn og stambogsnummer.
Gravering betales af vinder.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 15. sep. det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s Vinderklassepokal

Vandrepokal til /FJD’s efterårsvinderklasse

Pokalen der er skænket af Dansk Münsterländer Klub, uddeles på FJD’s vinderklasse til bedste Münsterländer.

Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt .

Vigtigt ved gravering:
Der skal graveres med samme typer hver gang.
Der skal graveres følgende: Ejers navn, årstal, hundens navn og stambogsnummer.
Gravering betales af vinder.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 15. sep. det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

Anjas Mindepokal

Dansk Münsterländer Klubs vandrepokal til Danmarksmesterskabet for stående hønsehunde

Pokalen ,der er skænket af John Hansen, uddeles ved DM til bedst placerede Münsterländer.

Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt.

Vigtigt vedr. gravering: Der skal graveres med samme typer hver gang.
Der skal graveres følgende: Ejers navn, årstal, hundens navn og stambogsnummer
Gravering betales af vinder.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 15. sep. det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

Brits Mindepokal

Vandrepokal til Danmarks Jægerforbunds vinderklasse (ØST)

Pokalen er skænket af Henrik Raae Andersen, uddeles på DJ’s vinderklasse på Sjælland til bedst placerede Münsterländer.

Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt .

Vigtigt vedr. gravering: Der skal graveres med samme typer hver gang
Der skal graveres følgende: Ejers navn, årstal, hundens navn og stambogsnummer.
Gravering betales af vinder.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 15. sep. det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s Landsudstilling

Byhallens Pokal til bedste hund på DMK’s Landsudstilling

Pokalen ,der er en vandrepræmie ,er skænket af Byhallen i Kolind på Djursland, uddeles hvert år på DMK’s landsudstilling til bedste hund: BIS:.
Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt.
Gravering betales af vinderen.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. januar det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DIRCH’s vandrepokal

Uddeles til bedste champion på DMK’s udstilling.

Pokalen vindes til ejendom, når den er vundet tre gange i træk eller fem gange i alt. Den der vinder pokalen til ejendom skal udsætte en tilsvarende til afløsning.

Der må kun indgraveres: hundens navn, ejerens navn og dato/årstal.
Graveringen betales af vinderen.

Pokalen tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. januar det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

Bedste jyske hund på DMK’s udstilling

JYDEPOKALEN udsættes til bedste jyske münsterländer.

Pokalen vindes til ejendom, når den er vundet tre gange i træk med samme hund eller fem gange i alt og mod udsættelse af tilsvarende pokal.

Der må kun indgraveres hundens navn og stambogsnummer, ejers navn og dato/årstal.
Graveringen betales af vinderen.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. januar det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s vandrepokal–Vinderklasse (brugsklasse) KLM hanhund

Pokalen uddeles en gang årligt på DMK’s landsudstilling til bedste Kleiner Münsterländer hanhund i vinderklasse (brugsklasse).

Pokalen vindes til ejendom, enten ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt.

Kun hundens navn og stambogsnummer samt ejerens navn må indgraveres.
Graveringen betales af vinderen.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. januar det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s vandrepokal–Vinderklasse (brugsklasse) KLM tæve

Pokalen uddeles en gang årligt på DMK’s landsudstilling til bedste Kleiner Münsterländer tæve i vinderklasse (brugsklasse).

Pokalen vindes til ejendom, enten ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt.

Kun hundens navn og stambogsnummer samt ejerens navn må indgraveres.
Graveringen betales af vinderen.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. januar det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s Landsudstillingspokal til unghunde-vandrepokal

Udsat af 01-02 området (Storkøbenhavn).

Pokalen udsættes en gang årligt på DMK’s landsudstilling.

Pokalen går til bedste unghund, Kliener Münsterländer, der opnår Excellent.

Pokalen vindes til ejendom, når den er vundet tre gange af samme ejer og mod at udsætte en ny pokal.

Kun hundens og førerens navn må indgraveres. Samme skrifttype skal anvendes.
Graveringen betales af vinderen.

Vinderen har fuldt ansvar og erstatningspligt over for pokalen. Afgørelsen ligger hos DMK’s bestyrelse.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. januar det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

CHILA’s vandrepokal

Pokalen er skænket af Eva Nørdrup Bruhn.

Uddeles til bedste juniorhund, Kleiner Münsterländer, der opnår Excellent på DMK’s Landsudstilling.

Pokalen vindes til ejendom når den er vundet tre gange af samme ejer og mod at udsætte en ny pokal.

Kun hundens og ejers navn samt årstal må indgraveres.
Samme skrifttype skal anvendes hver gang.
Graveringen betales af vinderen.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. januar det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

Djurslands Banks Vandrepokal

Pokalen der er skænket af Djurslands Bank, uddeles hvert år til bedste Kleiner Münsterländer hvalp der opnår SL på DMK’s landsudstilling.

Pokalen vindes til ejendom, når den er vundet tre gange af samme ejer og mod udsætte en nu pokal.

Kun hundens og ejers navn samt årstal må indgraveres.
Samme skrifttype skal anvendes hver gang.
Gravering betales af vinderen.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. januar det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

Vandrepokal udsat af KENNEL VESTJYDEN

Pokalen udsættes en gang årligt på DMK’s Landsudstilling.
Pokalen går til bedste unghund, GROSSER Münsterländer, der opnår Excellent.

Pokalen vindes til ejendom, når den er vundet tre gange af samme ejer og mod at udsætte en ny pokal.

Kun hundens og førerens navn samt årstal må indgraveres. Samme skrifttype hver gang. Graveringen betales af vinderen.
Vinderen har fuldt ansvar og erstatningspligt over for pokalen. Afgørelsen ligger hos DMK’s bestyrelse.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. januar det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s vandrepokal–Vinderklasse (brugsklasse) Grosser hanhund

Pokalen uddeles en gang årligt på DMK’s landsudstilling til bedste Grosser Münsterländer hanhund, i vinderklasse (brugsklasse).

Pokalen vindes til ejendom enten ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt.

Kun hundens navn og stambogsnummer samt ejerens navn må indgraveres.
Graveringen betales af vinderen.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. januar det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s vandrepokal–Vinderklasse (brugsklasse) Grosser tæve

Pokalen uddeles en gang årligt på DMK’s landsudstilling til bedste Grosser Münsterländer tæve, i vinderklasse (brugsklasse).

Pokalen vindes ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt.

Kun hundens navn og stambogsnummer samt ejerens navn må indgraveres.
Graveringen betales af vinderen.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. januar det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

Pokaler der uddeles 2 gange årligt, på DMK’s og FJD’s udstilling på Fyn

JVN’s vandrepokal (uddeles 2 gange årligt)

Pokalen uddeles 2 gange årligt .På FJD’s udstilling på Fyn samt DMK’s landsudstilling.

Pokalen uddeles til udstillingens bedste Münsterländer, Kleiner eller Grosser.
Må kun uddeles til hunde, der er bedst i racen nr. 1. Hvis der er BIR i både Kleiner og Grosser Münsterländer, skal dommeren afgøre, hvilken af disse der er den bedste.

Pokalen må ikke forlade landet, d.v.s. hvis en udenlandsk hund vinder den, må ejeren ikke tage den med hjem.
Hundens navn indgraveres i pokalen og denne opbevares af DMK til den skal uddeles næste gang.

Pokalen kan vindes til ejendom, hvis den vindes fem gange af mindst tre forskellige hunde i samme eje og mod at udsætte en ny.

Graveringen betales af vinderen.

Pokalen tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. januar og 1. maj.

Se vinderne, kan udskrives.

Fynboernes vandrepokal

(vinderklasse) (brugsklasse) til bedste fynskejede Münsterländer han

Pokalen uddeles 2 gange årligt: på FJD’s udstilling på Fyn samt på DMK’s landsudstilling.

Pokalen vindes til ejendom, hvis den enten vindes tre gange i træk eller fem gange i alt og mod at udsætte en ny.

Graveringen betales af vinderen.

Pokalen tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. januar og 1 maj

Se vinderne, kan udskrives.

Fynboernes vandrepokal

(vinderklasse) (brugsklasse til bedste fynskejede Münsterländer tæve

Pokalen uddeles 2 gange årligt: på FJD’s udstilling på Fyn samt på DMK’s landsudstilling.

Pokalen vindes til ejendom, hvis den enten vindes tre gange i træk eller fem gange i alt og mod at udsætte en ny.

Graveringen betales af vinderen.

Pokalen tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. januar og 1. maj.

Se vinderne, kan udskrives.

KENNEL GRØNSUND’s vandrepokal

til bedste Avls-og Opdrætsklasse på DMK’s og FJD’s udstillinger

Pokalen uddeles 2 gange årligt: på DMK’s og FJD’s udstillinger til bedste avls-eller opdrætsklasse.

Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde den fem gange i alt.

Graveringen betales af vinderen.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. januar og 1. maj.

Se vinderne, kan udskrives.

FJD’s Udstillinger

DMK’s vandrepokal–vinderklasse (brugsklasse) KLM hanhund

Pokalen uddeles en gang årligt på FJD’s udstilling til bedste Kleiner Münsterländer, hanhund, i vinderklasse (brugsklasse).

Pokalen vindes til ejendom enten ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt.

Kun hundens navn og stambogsnummer samt ejers navn må indgraveres.
Graveringen betales af vinderen.

Pokalen tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. maj det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s vandrepokal–vinderklasse (brugsklasse) KLM tæve

Pokalen uddeles en gang årligt på FJD’s udstilling til bedste Kleiner Münsterländer, tæve, i vinderklasse (brugsklasse).

Pokalen vindes til ejendom enten ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt.

Kun hundens navn og stambogsnummer samt ejers navn må indgraveres.
Graveringen betales af vinderen.

Pokalen tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. maj det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s vandrepokal til bedste unghund på FJD’s udstilling

Udsat af 01-02 området (Storkøbenhavn).

Pokalen udsættes en gang årligt på FJD’s udstilling. Pokalen går til bedste unghund , Kleiner Münsterländer, der opnår 1 præmie.

Pokalen vindes til ejendom, når den er vundet tre gange af samme ejer.

Kun hundens og førers navn må indgraveres. Samme skrifttype skal anvendes.
Graveringen betales af vinderen.

Vinderen har fuldt ansvar og erstatningspligt over for pokalen. Afgørelsen ligger hos DMK’s bestyrelse.

Pokalen tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. maj det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s vandrepokal–vinderklasse (brugsklasse)

Pokalen uddeles en gang årligt på FJD’s udstilling til bedste Grosser Münsterländer, hanhund, i vinderklasse (brugsklasse).

Pokalen vindes til ejendom, enten ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt.

Kun hundens navn og stambogsnummer samt ejers navn må indgraveres.
Graveringen betales af vinderen.

Pokalen tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. maj det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s vandrepokal – vinderklasse (brugsklasse)

Pokalen uddeles en gang årligt på FJD’s udstilling til bedste Grosser Münsterländer, tæve, i Vinderklasse (brugsklasse).

Pokalen vindes til ejendom ,enten ved at vinde den tre gange i træk eller fem gange i alt.

Kun hundens navn og stambogsnummer samt ejers navn må indgraveres.
Graveringen betales af vinderen.

Pokalen tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. maj det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s udstilling Vingsted

Pokal til bedste hund (BIR)

Pokalen er skænket af udstillingsleder Eva N Bruun.
Pokalen er en vandrepræmie.

Vigtigt vedr. gravering:
Der skal graveres med samme typer hver gang.
Der skal graveres følgende: Ejers navn, årstal og hundens navn og stambogsnummer.
Gravering betales af vinder.

Tilbagesendes til udstillingsleder inden udstillingen det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s pokaler til bedst beståede hund (en pokal på hver prøve).

Kan vindes på bestået, men den hund med det højeste pointtal vinder pokalen.
Ved pointlighed vinder yngste hund. I tilfælde af kuldsøskende eller lignende, tildeles pokalen den hund med det højeste stambogsnummer.

Pokalen kan vindes til ejendom ved at vinde det tre gange i træk eller fem gange i alt.

Gravering betales af vinderen.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. Juli det følgende år.

Hent oversigt over vindere nedenfor:

Eliteschweisspokalen

Pokalen udsættes til bedst placerede Münsterländer med præmiering på den årlige Eliteschweisprøve.

40 timers spor går forud for 20 timers spor. 1 præmie går forud for 2 præmie osv.
En der opnår en præmiering i rapportering går forud for en med remarbejde. 1 præmie i rapportering går forud for 2 præmie osv.
Står to hunde lige er det yngste hund der vinder, ved kuldsøskende højeste stambogsnummer.

Pokalen kan vindes til ejendom ,hvis der af samme ejer er vundet tre gange i træk, eller fem gange i alt. med mindst tre forskellige hunde og mod at udsætte en ny pokal.

Vigtigt vedr. gravering:
Der skal graveres med samme typer hver gang
Der skal graveres følgende. Ejers navn, årstal, og hundens navn og stambogsnummer
Gravering betales af vinder.

Pokalen må ikke forlade Danmark.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. sep. det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMKs Schweissprøve ved Horsens

Der er på prøven pokal til bedste hund på tre timers spor
Der er på prøven pokal til bedste hund på tyve timers spor

Pokalerne er vandrepræmie
Vigtigt vedr. gravering: Der skal graveres med samme typer hver gang
Der skal graveres følgende: Ejers navn, årstal og hundens navn og stambogsnummer.
Gravering betales af vinder.
Pokalerne må ikke forlade Danmark.

Tilbagesendes til prøveleder inden prøveafholdelse det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

Schweissprøver tre timers og tyve timers spor Kongelunden

Der er på prøven pokal til bedste hund på tre timers spor.
Der er på prøven pokal til bedste hund på tyve timers spor.

Pokalerne er vandrepræmie.

Vigtigt vedr. gravering: Der skal graveres med samme typer hver gang.
Der skal graveres følgende: Ejers navn, årstal og hundens navn og stambogsnummer.
Gravering betales af vinder.
Pokalerne må ikke forlade Danmark.

Tilbagesendes til prøveleder inden prøveafholdelse det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

Mors/Thy

Der er på prøven pokal til bedste hund på tre timers spor.
Der er på prøven pokal til bedste hund på tyve timers spor.

Pokalerne er vandrepræmie.

Vigtigt vedr. gravering: Der skal graveres med samme typer hver gang.
Der skal graveres følgende: Ejers navn, årstal og hundens navn og stambogsnummer.
Gravering betales af vinder.

Pokalerne må ikke forlade Danmark.

Tilbagesendes til prøveleder inden prøveafholdelse det følgende år.

Se vinderne af 3 Timers spor, kan udskrives.

Se vinderne af 20 Timers spor, kan udskrives.

Der oprettes schweissprøver rundt i landet efter behov og muligheder ,der er på alle prøver pokal til bedste hund på tre timers spor og tyve timers spor.

DMK’s vandrepræmie til fuldbrugsprøve i Jylland

Vandrepræmien vindes af bedst bestående Münsterländer med 1. præmie

Står to hunde lige, er det yngste hund der vinder.
Ved kuldsøskende eller lign, er det højeste stambogsnummer, der vinder.

Præmien kan vindes til ejendom, hvis den er vundet af samme ejer tre gange i træk eller fem gange i alt.

Vigtig vedr. gravering: Der skal graveres med samme typer hver gang.
Der skal graveres følgende: Ejers navn, årstal, hundens navn og stambogsnummer.
Gravering betales af vinder.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1 sep. det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s vandrepræmie til fuldbrugsprøve i Nordjylland

Vandrepræmien vindes af bedst bestående Münsterländer med 1. præmie

Står to hunde lige, er det yngste hund der vinder.
Ved kuldsøskende eller lign, er det højeste stambogsnummer, der vinder.

Præmien kan vindes til ejendom, hvis den er vundet af samme ejer tre gange i træk eller fem gange i alt.

Vigtig vedr. gravering: Der skal graveres med samme typer hver gang.
Der skal graveres følgende: Ejers navn, årstal hundens navn og stambogsnummer.
Gravering betales af vinder.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1 sep. det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s vandrepræmie til fuldbrugsprøve i Østjylland

Vandrepræmien vindes af bedst bestående Münsterländer med 1. præmie.

Står to hunde lige, er det yngste hund der vinder.
Ved kuldsøskende eller lign, er det højeste stambogsnummer, der vinder.

Præmien kan vindes til ejendom, hvis den er vundet af samme ejer tre gange i træk eller fem gange i alt.

Vigtig vedr. gravering: Der skal graveres med samme typer hver gang.
Der skal graveres følgende: Ejers navn, årstal hundens navn og stambogsnummer.
Gravering betales af vinder.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1 sep. det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s vandrepræmie til fuldbrugsprøve i Sønderjylland

Vandrepræmien vindes af bedst bestående Münsterländer med 1. præmie.

Står to hunde lige, er det yngste hund der vinder.
Ved kuldsøskende eller lign, er det højeste stambogsnummer, der vinder.

Præmien kan vindes til ejendom, hvis den er vundet af samme ejer tre gange i træk eller fem gange i alt.

Vigtig vedr. gravering: Der skal graveres med samme typer hver gang.
Der skal graveres følgende: Ejers navn, årstal hundens navn og stambogsnummer.
Gravering betales af vinder.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1 sep. det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s vandrepræmie til fuldbrugsprøve på Fyn

Vandrepræmien vindes af bedst bestående Münsterländer med 1. præmie.

Står to hunde lige ,er det yngste hund der vinder.
Ved kuldsøskende eller lign, er det højeste stambogsnummer, der vinder.

Præmien kan vindes til ejendom, hvis den er vundet af samme ejer tre gange i træk eller fem gange i alt.

Vigtig vedr. gravering: Der skal graveres med samme typer hver gang.
Der skal graveres følgende: Ejers navn, årstal, hundens navn og stambogsnummer.
Gravering betales af vinder.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1 sep. det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

DMK’s vandrepræmie til fuldbrugsprøve på Sjælland

Vandrepræmien vindes af bedst bestående Münsterländer med 1. præmie.

Står to hunde lige, er det yngste hund der vinder.
Ved kuldsøskende eller lign, er det højeste stambogsnummer, der vinder.
Præmien kan vindes til ejendom, hvis den er vundet af samme ejer tre gange i træk eller fem gange i alt.

Vigtig vedr. gravering: Der skal graveres med samme typer hver gang.
Der skal graveres følgende: Ejers navn, årstal, hundens navn og stambogsnummer.
Gravering betales af vinder.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1 sep. det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.

Fume

Vandrepræmien vindes af bedst bestående Münsterländer med 1. præmie.

Står to hunde lige, er det yngste hund der vinder.
Ved kuldsøskende eller lign, er det højeste stambogsnummer, der vinder.

Præmien kan vindes til ejendom, hvis den er vundet af samme ejer tre gange i træk eller fem gange i alt.

Vigtig vedr. gravering: Der skal graveres med samme typer hver gang.
Der skal graveres følgende: Ejers navn, årstal, hundens navn og stambogsnummer.
Gravering betales af vinder.

Tilbagesendes til præmiekassebestyreren inden 1. sep. det følgende år.

Se vinderne, kan udskrives.