DKK’s sundhedsudvalg har besluttet at imødekomme DMK’s ansøgning om indførelse af en 3-årig forsøgsperiode, hvor forudsætningen for en DMK godkendt parring er, at begge forældredyr er skannet og fundet fri for Ektopiske Ureter. Nedenstående er DKK’s sundhedsudvalgs godkendelse.

”SU indstiller, at Dansk Münsterländer klubs ansøgning imødekommes, men sådan at restriktionen først indføres fra årsskiftet. Dels skal der være tid til at få det  administrative på plads, og dels skal opdrætterne have tid nok i forhold til eventuelt planlagte kuld. Merete Fredholm er interesseret i at der bliver udtaget blodprøver til fremtidig DNA-forskning. Det skal desuden afklares, hvordan man vil håndtere hvalpe, der udviser symptomer. Hvis disse aflives, skal deres status gerne registreres, og SU opfordrer til at der gennemføres obduktioner. De 20.000 kr., som SU tidligere har bevilget, må gerne benyttes til f.eks. tilskud til undersøgelserne, obduktion af døde hvalpe samt indsendelse af blodprøver til KU/SUND.”

DMK’s bestyrelse og avlsvejledning havde gerne set, at avlsrestriktionerne kunne træde i kraft med det samme, men DKK’s sundhedsudvalg har betinget godkendelsen af, at avlsrestriktionerne først indføres fra årsskiftet. DKK’s sundhedsudvalg begrunder dette med, at der skal være tid til at få de administrative forhold på plads, ligesom avlerne skal have tid nok til at omstille sig i forbindelse med eventuelt planlagte kuld. DKK’s sundhedsudvalg opfordrer endvidere til, at der samtidig med skanning for Ektopiske Ureter udtages en blodprøve, som indsendes til KU/SUND for fremtidig DNA-forskning.

Med DKK’s godkendelsen træder den 3-årige forsøgsperiode i kraft i kraft pr. 1. januar 2019. Herefter skal begge forældre dyr være skannet og fundet fri for Ektopiske Ureter, uanset om det er en DMK eller en DKK godkendt parring. Det betyder at alle stambogsførte Kleiner Münsterländere skal skannes for EU inden de kan indgå i avlen.

DMK vil dog gerne opfordre til at hunde der er involverede i planlagte parringer indtil den 31/12-2018, benytter sig af muligheden inden parring.

Som tidligere oplyst dækker DMK omkostningerne til bedømmelse af skanningen, og afregner direkte med Westrup Vet Consult v/Ulrik Westrup. Hundeejeren skal dog selv afholde omkostningen til selve skanningen – og en eventuel indsendelse af blodprøve til KU/SUND – ved afregning direkte til den valgte dyrlæge.

Når en bedømmelse er foretaget, sendes bedømmelsesresultatet til DMK’s avlsvejledning og til den dyrlæge, der har foretaget skanningen. DMK’s avlsvejledning foretager herefter registrering af resultatet.

Der er ingen grund til at vente med at få sin hund skannet. En række dyrlæger er allerede uddannet, og er i stand til at foretages skanning for Ektopiske Ureter. De pågældende dyrlæger er:

Sjælland:

Westrup Vet Consult v/Ulrik Westrup
uw@wvc.dk

Fyn:

Anicura, Odense Dyrehospital
Rugårdsvej 105
5000 Odense C
Tlf.: 66 16 02 80

Jylland:

Gråsten Dyrehospital
Sundsnæs 8
6300 Gråsten
Tlf.: 74 43 70 00

Odder Dyreklinik
Banegårdsgade 24
8300 Odder
Tlf.: 86 54 40 04

Anicura Dyrehopitalet CitySyd Ålborg
Vandmanden 10 D
9200 Ålborg SV
Tlf.: 98 11 74 00