Nedenstående udleveres til deltagere i DMK-Københavns marktræninger, men kan sagtens bruges til inspiration af andre.

Grundlydighed

Når man har sat sig for at starte med markarbejdet med sin hund, er det uhyre vigtigt at grundlydigheden er fuldstændig på plads. Hunden skal adlyde de kommandoer hundeføren giver sin hund, og i særdeleshed, dækfløjten.

Uden en lydig hund er det faktisk formålsløst at starte på marken, for det er her alt det vi har lært hunden med lydighed, dirigering og apportering skal gå op i en højere enhed, nemlig markarbejdet.

En lydig hund er også hunden der viser respekt for stående makkerhund, hunden skal kunne dækkes af for stående makkerhund, ens egen hund må ikke “stjæle” situationen for den stående makkerhund.

Indlæring af søg

Når nu selve indlæringen af søgsoplægget skal forestå, er det uhyre vigtigt at have en ting konstant i hovedet, VINDEN, under indlæring skal hunden altid have de bedste betingelser for at lære arbejdet i marken, ALTID MODVIND, hunden vil som regel lægge sig rigtigt i forhold til vinden, det kan derimod KNIBE FOR HUNDEFØREN, så tænk hele tiden på vindretningen!!

Vi vil på træningsdagene gennemgå forløbet mht søgsoplægget, hvordan i skal LØBE på marken, hvornår i skal fløjte på jeres hund. Men lige kort fortalt, så skal i når hunden sendes til venstre, løbe med hunden et stykke, derefter drejer i op mod VINDEN og løber lidt fremad, når i er passende fremme i terrænet, fløjter i på jeres hund, så den opfatter det med HØJRE øre, og herefter vil hunden så vende rigtigt op mod vinden, herefter LØBER i alt hvad i kan til højre, klapper i hænderne, gør jer interessante over for hunden, så den løber i jeres retning, når den er passende langt ude på højre side, drejer i til venstre op mod VINDEN, og løber fremad, herefter fløjter på hunden så den opfatter det med VENSTRE øre. Stødt hunden hele tiden og tænk på vinden. Pas på med at presse hunden frem i terrænet, så der ikke efterlades terræn der ikke er afsøgt. Hvis i fløjter forkert, vil hunden sandsynligvis vende forkert “KOVENDE” og lægge sig forkert i forhold til vinden, men det kommer vi til at tale om flere gange.

Stand – rejsning – tom stand

Når hunden opnår stand for vildt, er det vigtigt at komme hurtigt, men stille op bag hunden og ikke for tæt på, et par meter er passende, herefter gives rejse ordre, når fuglen/fuglene er kommet på vinger, så lad være med at skrige dæk over hunden, sig stille og roligt, kom på plads og så ros den når der er kommet lidt ro på, hunden MÅ IKKE BLIVE SKRÆMT ved jeres kommandoer, i kan i værste fald få det der betegnes som en, træg rejser.

En stand kan også være “tom” dvs der fornyeligt har været fugle, hvis der er tale om tom stand, så ros hunden i indlærings fasen, og vær opmærksom på at fuglen/fuglene kan ligge i nærheden eller længere fremme, det er her i skal lære at læse jeres hund.

Respekt for rejst vildt

Respekt for rejst vildt og makkerhund, har jeg været lidt inde på tidligere. Hvis hunden ikke viser fornødent respekt for rejst vildt, vil den “prelle” , nogle hunden preller med hals på efter vildtet, andre bliver væk i MEGET lang tid, her har vi grundlydigheden igen, eller mangel på træning i forhold til vildt, eller man har haft den meget unge hund med på jagt inden lydigheden var på plads. Mht makkerhund kan man også lære sin hund at sekundere, dvs den tager prompte stand når makkerhunden får stand, her er lydigheden også vigtig, således ens hund ikke går hen og afvikler makkerhundens stand, her må man pænt vente til det hele er akviklet.

Håber disse linjer giver jer lidt blod på tanden mht arbejdet i marken med den stående hund, det kan umiddelbart godt føles lidt tungt i starten, men hvis i husker de mest elementære regler, vinden, vende sin hund rigtigt, rose den tit derude, støt hunden positivt under indlæring, ikke at gå for hurtigt frem i indlæringen og herved springe noget over, det er ikke fair for hunden.

Spørg hele tiden hvis der er noget i er i tvivl om, hellere en gang for meget, end at gå og lave noget forkert, der kan tage lang tid at rette.

Det skal nok blive svært når i skal til at lære søgsoplæg i skrå sidevind eller et medvindssøg, men det bliver en anden god gang :-).

KNÆK & BRÆK
Ulrik Bach Pedersen