Det dyrkede åbne land er hjemsted for en lang række vilde dyre- og plantearter. Som lodsejer kan du gøre en stor forskel for den natur, der er på din ejendom, blandt andet ved at skabe mere variation i plantedækket og beskytte de permanente strukturer i landskabet, fx læhegn, vildtremiser m.v.

Læs mere på hjemmesiden markliv.dk