Kære medlemmer,

Hermed følger en opdatering på ektopiske ureter (EU). Som bekendt er avlskravet indført pr. 1. januar, at en hund skal være scannet fri for EU inden parring for at hvalpene kan få en DKK-stambog. Scanningerne har været godt i gang i Danmark de sidste knap tre måneder, og resultaterne har budt på en række nye udfordringer. Selv om vi har fået svar på nogle af vores spørgsmål, er der opstået nye, som det ville være rart at kende svaret på, men hvor selv fagkundskaben på nuværende tidspunkt må melde pas.

Den første udfordring er, at vi fra flere af jer medlemmer har fået ønsket om en øget gennemsigtighed på de kategoriseringer, som er givet af Ulrik Westrup. Ulrik Westrup er udpeget som bedømmer i DK.

Vi har været i dialog med DKK omkring håndteringen af kategoriseringerne og de anbefaler at bedømmelsesskemaerne frigives inkl. kategorierne. DMK følger naturligvis DKK’s anbefaling og medlemmerne vil kunne indhente deres bedømmelser via avlsvejledningen. I DMK base og i Münsterländeren vil de scannede hunde fortsat fremgå som hhv. fri eller Ikke fri, iht. beslutningen på generalforsamlingen. Fremover vil I modtage jeres bedømmelse igennem den dyrlæge, der scanner. Samme praksis anvendes også i Tyskland.

På generalforsamlingen blev det besluttet at der kun avles på hunde med kendt egen EU status.

 1. Der kan kun avles med hunde, der er EU fri, det vil sige status A eller B
 2. Hunde med EU dvs. diagnosticeret med C – kan ikke indgå i avlen
 3. Kravene indføres i en tre års forsøgsperiode og starter fra avlsrestriktionen bliver godkendt af DKK.
 4. Der indsamles blodprøver fra scannede hunde til opbevaring for, på et tidspunkt, at kunne udpege anlægsbærere. Disse opbevares på KU Sund (tidl. kgl. Landbohøjskole).
 5. DKK anmodes om, at EU krav indføres for alle stambogsførte kleiner münsterländere.
 6. Registering af EU resultater skal sikres igennem hundeweb som ”fri” eller ”ikke fri”.

På nuværende tidspunkt kan vi konstatere, at vi har 53,6% der har A, 41,7%% der har B, og 4,7% der har C. Det vil sige, at 95,3% er fri og 4,7% er ikke fri. Til sammenligning har de i Tyskland har de 93,8% fri og 6,2% C. – Samtidig kan vi konstatere, at der ikke er overensstemmelse i alle bedømmelserne mellem den danske og tyske bedømmer. Hvorfor har vi denne varians? Og hvor meget vægt skal vi tillægge den?

Der kan være flere årsager til den nævnte varians, bl.a.:

 • I DK skal hundene være min. 12 måneder, således at de er udvoksede. Bekymringen hos de dyrlæger der scanner i DK er, at hundene ved en yngre alder ikke er ordentlig udvoksede og derfor sværere at bedømme. I Tyskland er der ikke noget alderskrav.
 • Bedømmelsen og kvaliteten af scanningerne kan være forskellige. I DK stilles der høje krav til scanningskvaliteten.

Så hvad vil DMK gøre ved denne varians? Vi arbejder på at afholde et seminar i Danmark for interesserede dyrlæger. Seminaret vil blive afholdt i 2019 i samarbejde med DKK, KU Sund og Ulrik Westrup, og vi vil bl.a. invitere den tyske bedømmer Dr. Hungerbühler. På seminaret vil både scanningsteknikker og bedømmelsesteknikker blive gennemgået, og der vil være lejlighed til erfaringsudveksling til gavn for alle parter.

Nogle af de udfordringer, vi oplever ved den anvendte diagnosticeringsmodel, er, at selve forskningen er baseret på studier af Briard og Entleberger Sennen hunde, over 500 af hver race. På baggrund af disse studier har man vurderet, at for hunde på 15-36 kg, skal det være lige netop 1,5 cm, som adskiller hunde, der bedømmes A og B (mht. urinlederens placering i blæren). Der foreligger dog ikke nogen racespecifikke værdier, og der er således ikke taget højde for den anatomiske variation, der normalt vil være mellem racer.

De uafklarede spørgsmål i forbindelse med avlen er mange, men jeg vil liste nogle af dem som vi, i bestyrelsen, har forsøgt at gøre os klogere på.

 • Hvad er den normal variation?
 • Hvor arveligt er EU?
 • Kan A/B anvendes når variationen ikke kendes?

Vi har i bestyrelsen snakket med fagfolk og læst om emnet, men vi har ikke kunnet finde tydelige svar eller dokumenteret forskning (nationalt eller internationalt), der kan vejlede os i tilstrækkelig grad. Derfor har vi valgt indtil videre at fastholde de avlsrestriktioner omkring EU, som blev vedtaget på generalforsamlingen i maj.

Som nævnt ovenfor erkender vi, at der stadig er mange uafklarede spørgsmål omkring EU, men vi følger udviklingen nøje og den 3 årige forsøgsperiode kan netop medvirke til at bringe bedre kendskab til racevariationen. Vores frygt er, at der vil komme for stort fokus på, om hundene er scannet A eller B, når opdrætterne skal vælge hanhund, eller køberne skal vælge hvalp. På baggrund af de mange usikkerheder, som er angivet oven for, mener vi ikke, at der er fagligt belæg for at fravælge hunde med EU-B.

Vores population er ikke stor nok til, at vi kan tillade os at fravælge gode avlsdyr, som i øvrigt er scannet EU-fri. Det kan skabe store problemer for racen på længere sigt. Derfor vil vi gerne opfordre vores opdrættere til, at de vælger hanhunde, der har gode jagtlige egenskaber, korrekt eksteriør og som er EU-frie, uanset om det er A eller B. Opfordringen gælder naturligvis også hvalpekøberne, når de vurderer forældredyrene til den kommende hvalp.

På vegne af bestyrelsen
Rune Riishøj