Torsdag fra kl. 17.00 ved hovedindgang

Indkvartering til campingplads samt udlevering af kuponer til forplejning sker ved John og Jonna Sørensen tlf. 40768611.

Indkvartering til værelser samt udlevering af kuponer til forplejning sker ved Jens Foldager og Else Sunddal tlf. 40536963.

Der er ingen forplejning torsdag.

Fredag

Morgenmad fra kl. 7.00 – 9.30

Ræveslæbsprøven:

kl. 8.30 mødes vi mødes ved Bygholm landbrugsskoles fortrappe og kører ud til terrænet derfra.

Indkvartering: Fra kl. 9.30 se torsdag.

Frokost 12.00 – 14.00 i kantinen

Udstilling og lotteri:

Kl. 14.00 starter udstilling på Bygholm landbrugsskolens boldbane i mod øst. Se skiltning.

Parkering på den store P-plads foran hovedbygningen.

Lotterisalg starter kl. 12.00 Der kan købes lodder for 20,- og 6 stk. for 100,-

Se planche med de flotte gevinster i kantinen.

Eftermiddagskaffe kl. 15.00 i kantinen

Aftensmad kl. 19.00 i kantinen

Aftenkaffe kl. 21.00 i kantinen

Lørdag

Morgenmad fra 7.00 – 8.30 i kantinen.

Lotterisalg fortsætter hvis der er flere lodder tilbage 🙂

Holdapportering:

Der kaldes til samling kl. 8.30 i kantinen hvor Rune Riishøj byder velkommen og prøveleder Carsten Trøjborg giver en kort information over dagen.

Program for holdapportering udleveres til holdkaptajn på dagen ved Jette O. Andersen mellem 7.00 og 8.15 tlf. 28252440.

Indkvartering og forplejning: 7.00 – 8.15. Se torsdag.

Til gæster der først kommer lørdag aften udleveres madkupon ved Jette O. Andersen fra kl. 18.00 – 18.30 tlf. 28252440.

Frokost fra kl. 11.00 – kan afhentes i kantinen. (Der er ikke middagslukket på apporteringsbanerne).

Eftermiddagskaffe kl. 15.00 i kantinen.

Præmieoverrækkelse forventes kl. 16.00

Lotterigevinster udleveres mellem 16.00 og 17.00 i lokale 1. efter trappen ned til kantinen

Jubilæumsmiddag/fest kl. 18.30 – ?

Ved evt. taler, festlige indslag henvises til: Toastmaster Christian Nøhr Hansen på mail cnh@post.tele.dk.

Hovedgevinster udtrækkes i løbet af aftenen.

Tailors vil underholde hele aftenen med et bredt repertoire af musik og sange.

Søndag

Morgenmad fra 8.00 – 10.30.

Der kan købes øl og vand i terrænet fredag og lørdag.

Rygning: Rygning er tilladt udendørs, men da det er meget tørt og stor risiko for brandfare i terrænet SKAL alle ryger medbringe etui eller beholder til deres skodder.

Oprydning: Alle rydder op efter sig selv. Affald og dåser i de respektive affaldsposer på campingplads samt opsamling af hundeefterladenskaber.

Alle tager deres affald med retur fra terrænet.

(Dette program bliver IKKE udleveret, print selv eller se opslag på fordøren til landbrugsskolen)