Deltagere:

Peter Katholm (PK)
Lars Thunberg (LT)
Benjamin Gunthel Hansen (BGH)
Michael Østergaard (MØ)
Susanne Holst (SH)
Rune Riishøj (RR)

Afbud:

Thomas E. Nielsen (TEN)
Jens Brandt (JB)
Frederik Nebeling (FN)

Valg af referent og ordstyrer

BGH ordstyrer, SH referent.

Gennemgang af referat fra sidste møde

Ønsket om at kunne hente resultater direkte fra Hundeweb vil blive diskuteret med de øvrige specialklubber i SJD ved novembermødet.

Vi har endnu ikke fået tilstrækkeligt med henvendelser på vores efterlysning af ildsjæle. I formandens beretning på generalforsamlingen vil dette punkt blive medtaget sammen med et henstilling til, at vi skal huske at udskifte på posterne, inden vores nuværende ildsjæle brænder ud.

Invitation til efterårsmarkprøve til hjemmesiden er lige på trapperne. Der er dog enkelte punkter, der stadig mangler afklaring. Der håbes dog på en snarlig løsning, så invitationen kan komme på hjemmesiden og på hundeweb (PK).

55 medlemmer, der ikke har betalt kontingent for 2019 er blevet udmeldt. 52 nye medlemmer er indmeldt siden årsskiftet. Der er dog en lille tilbagegang i medlemsantallet (pt 852 mod 890 ved årsskiftet), hvilket primært skyldes det mindre hvalpetillæg sidste år, og derved færre gratis medlemmer.

DMK deltager på Roskilde Dyrskue den 31. maj til 2. juni.

Der arbejdes på overdragelse af hjemmesiden. Ved overdragelsen skal det også diskuteres, hvordan man bedst kan arbejde med billeder og rettigheder uden at opleve problemer med ejendomsret.

PK arbejder stadig på at gennemse de prøvelederhuskesedler, som vi har fået fra Carsten Trøjborg (PK).

Yderligere info om Dyreforsikring Danmark venter til efter generalforsamlingen (RR).

DMK

 1. Reglerne for DMK’s apporteringsprøve bør ændres, så hunden ikke kan bestå, hvis den bytter emne. Dette vil ensrette reglerne med de øvrige apporteringsprøver. BGH retter reglerne til og sender til RR, som sørger for at sende videre til godkendelse.
  Bestyrelsen bør i det kommende bestyrelses år arbejde på at DMK’s apporteringsprøve kan sidestilles med Udvidet Apporteringsprøve således den er adgangsgivende til brugsprøve og vinderklasse.
 2. Generalforsamling 2019
  Forskellige punkter vedrørende generalforsamlingen blev diskuteret.
  1. Revisionen har godkendt regnskabet
  2. Det indkomne forslag fra udstillingsudvalget og Pernille Legind blev diskuteret.
  3. RR laver oplæg til forslag fra bestyrelsen om at kategorisering for EU ændres fra A, B, C til påvist/fri.
  4. Invitationer til årets jubilarer er udsendt.
  5. Mulige modtagere af guld- og sølvnåle blev diskuteret. BGH lægger opslag på facebook, hvor vi opfordrer medlemmerne til at pege på modtagere
  6. RR færdiggør formandens beretning og sender til kommentering hos den øvrige bestyrelse
  7. Bestyrelsen mødes kl. 9.30 inden generalforsamlingen.
 3. Forslag fra medlemmerne
  Der var ikke kommet nogen forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen

 1. Møde med DKK omkring EU den 11/4
  RR gav et kort referat af mødet med DKK omkring ektopiske ureter. Mødereferatet er lagt på hjemmesiden i forbindelse med bestyrelsens forslag til generalforsamlingen.
 2. Fastsættelse af arbejdsdag for den nye bestyrelse.
  Den nye bestyrelse tilstræber at holde en arbejdsdag som start på bestyrelsesåret i Vissenbjerg Hallen den 16/6 kl. 10-16.
 3. Opfølgning på udvalgsmøde, bl.a. ansvarsbeskrivelser på hjemmesiden.
  Vil være et punkt på dagsorden for den kommende arbejdsdag.

Samarbejdspartnere

 1. SJD møde den 2/5
  Bestyrelsens holdning til de udsendte punkter blev diskuteret.

Evt.

Diplomer fra Forårsmarkprøve, både 2018 og 2019, er udsendt til pokalmodtagerne.