Deltagere:

Peter Katholm (PK)
Michael Østergaard (MØ)
Mona Storgaard (MS)
Sussie Mattsson (SM)
Christian Nøhr (CN)
Susanne Holst (SH)
Rune Riishøj (RR)

Afbud:

Lars Thunberg (LT)
Benjamin Gunthel Hansen (BGH)

Valg af referent og ordstyrer

RR ordstyrer, SH referent.

 

Gennemgang af referat fra sidste møde

Mødet var en opfølgning på den arbejdsdag, som den nye bestyrelse holdt den 16. juni i Vissenbjerg. På mødet i Vissenbjerg præsenterede RR en status på bestyrelsesarbejdet og de punkter, der skal prioriteres det kommende år.

 

Det kommende bestyrelsesår

 1. EU

Der skal arrangeres et opfølgningsmøde med DKK for at følge op på det forslag, som blev vedtaget på generalforsamlingen, hvor kategoriseringerne A, B og C ændres til fri eller påvist. Derudover skal vi afklare, hvordan vi undgår de forskelle i bedømmelserne mellem Danmark og Tyskland, som vi har set flere eksempler på.

 1. Efterårsmarkprøve

Prøverne den 21. og 22. september er slået op på hundeweb.

 1. Billeder og rettigheder fremadrettet

For at undgå sager med copyright vil vi fremover anvende billeder fra pixabay.com, da disse er gratis. Desuden skal der oprettes en billeddatabase, hvor det altid vil være muligt at finde gode billeder af münsterländere til vores medier.

 1. Ansvarsbeskrivelser for bestyrelsen

I stedet for egentlige ansvarsbeskrivelser vil der blive indført nogle ekstra sætninger i prokurareglerne, så det fremgår, hvilken type forpligtende beslutninger, der skal vendes i bestyrelsen (PK).

 1. Vedtægtsændringer

Der skal laves et forslag til vedtægtsændringer, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen ved konstitueringen selv beslutter hvem, der er første, anden og tredje suppleant. Desuden laves der forslag til, at det indføres i vedtægterne, at medlemmer af bestyrelsen skal være bosiddende i DK (PK).

 1. Samarbejde med Dansk Ruhår Klub (DRK)

På arbejdsdagen i Vissenbjerg kom Jens Toft (formand for DRK) forbi for at hilse på de nye bestyrelsesmedlemmer og for at fortælle om DRK’s syn på samarbejdet med DMK. Der er enighed om, at vi skal arbejde på at styrke samarbejdet i de områder, hvor det giver mening, for at give bedre træningsmuligheder. Det er besluttet ikke at fortsætte med udvikling af en schweissinstruktøruddannelse, men i stedet vil der blive arrangeret kurser for personer, der er interesseret i dette. Klubberne vil også samarbejde om at gøre det mere attraktivt at deltage på udstillinger ved at arrangere barn og hund konkurrencer, juniorhandling og små forskellige konkurrencer for børn. Desuden kan der laves fælles seminarer på tværs af klubberne med faglige emner, f.eks. marktræning.

 1. Propositionerne for SJD’s jubilæumspokal

SJD’s jubilæumspokal, som vi fik i juni sidste år, skal uddeles til bedste tæve, der har bestået fuldbrugsprøven. Vi ønsker at bruge det gavekort, som vi fik til jubilæet af DRK, til en tilsvarende pokal til hanner. RR afklarer med Jens Toft.

 1. DMK’s forårsmarkprøve

Fra 2021 vil vi ikke længere kunne bruge terrænerne omkring Ballum til Forårsmarkprøven. Derfor skal der findes nye terræner med en god bestand af vilde fugle. Det kræver en stærk medlemsskare i området og velvillige lodsejere, som er villige til at indgå langtidsaftale. RR er i gang med at undersøge forskellige muligheder.

 1. Münsterländeren og Jagthunden

Det er ikke lykkedes at finde nogen, der vil overtage redaktørrollen for Jagthunden. Derfor vil bladet fremover kun indeholde en kort indledning fra et bestyrelsesmedlem og en oversigt over aktiviteter. Søren Baumann overtager redaktøransvaret for Münsterländeren.

 1. Fokusområder

Inden for de fire fokusområder Hvervning og fastholdelse, Markedsføring, Aktiviteter og tilbud og Avl og sundhed vil der blive arbejdet med følgende underpunkter.

Hvervning og fastholdelse

  1. Forbedring af indmeldelsesblanketten, der sikrer kommende medlemmers oplysninger, bl.a. mailadresse.
  2. Velkomstbrev til nye medlemmer
  3. Indmeldelsesblanket til brug på messer
  4. Münsterländerejere, der ikke har været medlem af klubben tidligere, kan få et års gratis medlemskab i lighed med nye hvalpekøbere
  5. Der skal reklameres på de sociale medier og hjemmesiden

Markedsføring

  1. Facebook skal udnyttes endnu bedre til markedsføring, bl.a. med billeder og resultater fra arrangementer og live opdateringer fra f.eks. markprøverne
  2. Kerneaktiviteter skal ligge i slideren på hjemmesiden
  3. Begivenheder oprettes på facebook
  4. Drejebog til filmen ’Den komplette jagthund’ skal forberedes

Aktiviteter og tilbud

Ud over de allerede eksisterende tilbud skal der arbejdes på

  1. Opfordring til hvalpetræning/-træf, også på tværs af områderne
  2. DMK’s apporteringsprøve skal godkendes til brugs- og vinderklasse, forslag skal sendes til SJD
  3. JET I/II, inkl. træning skal udrulles i områderne på Sjælland, Fyn og i Jylland
  4. Ræveslæb (ud over de områder, der allerede er i gang, skal der etableres muligheder på Sjælland, Fyn og i Holstebro)
  5. DJU apporteringsprøve – alle områder skal opfordres til at afholde denne prøve
  6. Schweissprøver fortsætter som i dag

Desuden skal det indføres, at områderne betaler en fast pris på 75 kr./hund til DMK for alle prøver, og resten af pengene må klubberne selv råde over. Dette gælder dog kun for områder, der fører områderegnskab. Hvis ikke der foreligger et områderegnskab skal der fortsat afregnes som i dag. Informationsbrev skal udarbejdes til områderne og tiltaget vil blive implementeret fra 1. januar 2020.

Avl og sundhed

I stedet for hvalpesyn, vil der pr. 1. januar 2020 blive indført frivilligt hvalpeservice. Dette gøres, da hvalpesyn af alle kuld er dyrt i forhold til det registrerede udbytte. De nye opdrættere skal spørges, hvad de har af behov for opbakning, og hvad der vil give værdi for både opdrættere og hvalpekøbere. Hvis du har dit kuld liggende på hvalpelisten har du ret til at få besøg af en fra avlsvejledningen. Der skal følges op på avlsvejledningens opgaver fra udvalgsmødet (PK/MS).

 

 1. Ansvarsområder

Ansvarsområderne blev fordelt i den nye bestyrelse. I nogle tilfælde er bestyrelsesmedlemmet blot kontaktperson til de forskellige udvalg, i andre tilfælde er der et mere direkte ansvar for aktiviteter inden for de enkelte områder.

Avls- og sundhedsudvalgPeter Katholm, Mona Storgaard
EfterskudsudvalgChristian Nøhr, Benjamin G. Hansen
JET JyllandMona Storgaard
JET SjællandBenjamin G. Hansen
UdstillingsudvalgetMona Storgaard
SchweissudvalgetLars Thunberg
MarkudvalgetPeter Katholm
HjemmesideSusanne Holst
Sociale medierBenjamin G. Hansen
MedieudvalgetSusanne Holst
UddannelsesudvalgetLars Thunberg
GrosserudvalgetChristian Nøhr
SJDRune Riishøj
DKKRune Riishøj
KLM-IPeter Katholm

 

DMK

Hvis muligt, skal der arrangeres med den samme fotograf som sidste år mht fotografering ved efterårsmarkprøven (RR tager kontakt).

Forslag fra medlemmerne
Der var ikke kommet nogen forslag fra medlemmerne.

 

Bestyrelsen

Årshjulet og Road Map blev gennemgået, og hvert bestyrelsesmedlem skal gå ind og tilrette datoer for deres egne ansvarsområder (Alle).

Vi er blevet kontaktet af Small Munsterlander Club of North America (SMCNA), da en af deres medlemmer har fået at vide, at fra september må danske opdrættere ikke længere sælge hvalpe til medlemmer af SMCNA. Dette kommer som en overraskelse for bestyrelsen, og vi har derfor valgt at deltage i et telefonmøde senere på måneden for at høre nærmere om denne problematik.

Vi har fået en henvendelse fra Jagtbrugshunde, som ønsker to ændringer til prøvereglerne.

 1. Hundefører skal selv skyde ved skudtest
 2. Harespor kan tilvælges på AT, hvis man ikke fra tidligere prøve har dokumentation fra harespor

DMK kan ikke tilslutte sig forslag 1, da det vil udelukke personer, som ikke har jagttegn, men som ønsker at være hundefører på jagt. DMK kan tilslutte sig forslag 2.

 

Bestyrelsesmøder afholdes den første tirsdag i måneden, næste gang tirsdag den 6. august.