Deltagere:

Peter Katholm (PK)
Lars Thunberg (LT)
Benjamin Gunthel Hansen (BGH)
Michael Østergaard (MØ)
Thomas E. Nielsen (TEN)
Frederik Nebeling (FN)
Susanne Holst (SH)
Rune Riishøj (RR)

Afbud:

Jens Brandt

Valg af referent og ordstyrer.

BGH ordstyrer, SH referent.

Gennemgang af referat fra sidste møde

MØ, TEN og FN afholder møde lørdag den 29. september i forbindelse med efterårsmarkprøven for at diskutere, hvordan medlemsregistrering kan implementeres på hjemmesiden. TEN mangler stadig at tale med mulige kandidater til at hjælpe med opdatering af hjemmesiden og at sætte opslag på facebook/Instagram med efterlysning af gode billeder af münsterländere. RR har ikke modtaget forslag til, hvordan aktivitetskalenderen kan blive mere overskuelig.

DMK

Efterårsmarkprøve

John Hilmer Hansen er i fuld sving med at arrangere prøven. Det vides endnu ikke, om der bliver et tævehold. Der lægges en påmindelse på hjemmesiden og facebook om, at sidste tilmeldingsfrist er den 17/9. Der bliver lotteri ved prøven med et samlet udbud på 500 lodder (priser som ved jubilæumsweekenden, 20 kr./lod, seks lodder for 100 kr.). TEN har fundet en fotograf, som kan tage billeder ved prøven, og BGH er også i kontakt med en. Billederne skal være til brug i vores medier, dvs hjemmesiden, Münsterländeren og vores sider i Jagthunden.

Regnskab/budget/medlemmer/medlemsoversigt for 2018

Korrektion til sidste mødereferat: Efter modtagelse af regnskabet fra jubilæumsweekenden er underskuddet på jubilæumsaktiviteterne lidt større end forventet. Positiv forklaring skyldes den høje deltagelse med 305 personer i festmiddagen lørdag aften (maden var betalt af klubben), mens budgettet var baseret på 175 personer.

PK har fulgt op på problemet med, at nogle medlemmers indmeldelsesår ikke er korrekt registreret og har fundet et antal, hvor det ser ud til at være tilfældet. PK tager kontakt til de relevante medlemmer.

Filmen den ”komplette jagthund”

Udkast til drejebog blev diskuteret. TEN undersøger pris for at få lavet filmen.

Artikel om agerhønejagt med münsterländere

Vi har fået en henvendelse fra Jæger, som kunne være interesseret i at lave en artikel om hønsejagt med münsterländere. Vi undersøger muligheden og hører gerne fra medlemmer, der kan bidrage.

Bestyrelsen

Forårsmarkprøve 2019

Vi kan ikke få lov til at afholde prøverne i den ønskede weekend 22.-23. marts i Rejsby-Ballum. I stedet undersøges muligheder i Viborg og omegn.

Udvalgsmøde den 10/10-2018

Vi har fået afbud fra en del af de centrale personer i udvalgene, og derfor er det besluttet at flytte mødet til januar. Ny dato kommer snarest (RR).

Gaver i forbindelse med jubilæet

RR mangler at sende billeder rundt, så punktet flyttes til næste møde.

Avlsvejledning

PK laver opdatering til hjemmesiden omkring ektopiske ureter.

Samarbejdspartnere

Nordisk møde

Der afholdes nordisk møde i denne uge for bl.a. at diskutere ændringsforslag til KLM-I vedtægterne, samt den tyske klubs forslag til ændring af FCI standarden. Forslaget sendes til KLM-I fra samtlige nordiske lande. Forslaget til ændringerne og bekymringen omkring FCI standarden skal ligeledes publiceres på klubbens hjemmeside. Ønsker den tyske klub ikke, at trække deres ændringsforslag tilbage på FCI standarden fremsendes de skandinaviske bekymringer til FCI.