Deltagere:

Peter Katholm (PK)
Benjamin Gunthel Hansen (BGH)
Michael Østergaard (MØ)
Thomas E. Nielsen (TEN)
Frederik Nebeling (FN)
Rune Riishøj (RR)
Susanne Holst (SH)

Afbud:

Lars Thunberg (LT)
Jens Brandt (JB)

Valg af referent og ordstyrer

BGH ordstyrer, SH referent.

Opdatering siden sidste bestyrelsesmøde

Mødet startede med en evaluering af Holdapporteringen ved jubilæumsarrangementet. Der var enighed om, at det overordnet var et flot arrangement. Værd at notere for de kommende arrangører var, at der til at starte med manglede skilte til banerne, og der var for få hjælpere til at køre ud med drikkevarer i betragtning af den varme dag. Det var også et problem, at frokosten blev udleveret kl. 12 på Bygholm, hvor mange var langt væk. Der var lidt udfordringer med at få de løbske tæver ud til banerne, når der var plads til dem – her kan man lære, at beskeden skal gives endnu tydeligere. Men alt i alt en super god dag, og det er naturligvis svært at undgå, at der er et par småting, der kan forbedres, ved et arrangement med 300 deltagere.

DMK

Efterårsmarkprøve

Invitationen er endelig klar og er siden mødet lagt på hjemmesiden og facebook. Både korthårs- og ruhårsklubben holder efterårsmarkprøver samme weekend, hvilket kan give udfordringer med at få dommere. Hvis det bliver et problem, må der skaffes dommere i Jylland. I tilfælde af mange tilmeldte tæver, kan der oprettes et tævehold, og derved tages hensyn til løbske tæver.

Museum for stående hunde

Der oprettes et lille museum i Viborg med gamle effekter om stående jagthunde. Initiativet er privat, og museet efterlyser f.eks. årbøger, fotografier, stamtavler, tidsskrifter mv. Museet åbner den 24. august kl. 16.00 med kaffe og efterfølgende grillmad. Hvis der er nogen, der har lyst til at samle bidrag om münsterländerne, hører bestyrelsen gerne fra jer.

Regnskab/budget/medlemmer for 2018

Vi er p.t. 910 medlemmer. Flere har sagt, at deres indmeldelsesår ikke er korrekt registreret, og PK undersøger, om han kan finde gamle medlemsoversigter fra start 1990’erne. Økonomien ser fornuftig ud, selv efter jubilæumsarrangementet. Det blev besluttet, at der fremover betales 100 kr. pr. hund til terrænejere i forbindelse med efterårsmarkprøverne unghunde- og åben klasse. Brugs- og vinderklasse er defineret.

Instruktøruddannelserne

Der er fundet en person til at uddanne schweissinstruktører. Vi er også godt på vej med markinstruktøruddannelsen. Næste kursus for jagthundeinstruktører afholdes 3.-5. maj 2019.

Hjemmeside

TEN, MØ og FN aftaler en dato, hvor de kan mødes for at diskutere, hvordan medlemsregistrering kan implementeres på hjemmesiden.

Det skal undersøges, om der kan være mere end én webmaster for at aflaste TEN. TEN tager en snak med et par mulige kandidater.

Der skal laves en liste med forslag til, hvordan aktivitetskalenderen kan blive mere overskuelig. Alle ønsker sendes til RR.

Der er et ønske om at få flere gode billeder af münsterländere til vores medier – både de trykte og de elektroniske. I den forbindelse blev det besluttet, at vi efterlyser billeder, som kan lægges på de sociale medier, f.eks. et nyt billede hver eller hver anden dag, og på baggrund af disse kan månedens münsterländer udvælges. TEN laver et opslag på facebook og Instagram med nærmere detaljer.

Der har været efterlyst information omkring, hvordan vi overholder den nye persondatalov. Dette fremgår af opslag på hjemmesiden fra 24. maj 2018. Hvis man har ønsker om at få slettet personlige data fra hjemmesiden (f.eks. navn i forbindelse med prøveresultater) skal man kontakte webmaster.

Messen på Hjerl Hede

Vi deltager ikke i år, men håber at være tilbage næste år. RR giver arrangørerne af messen kontaktdetaljer på de rette personer.

Udvalgsmøde

Der afholdes Udvalgsmøde i Ejby Hallen den 10. oktober. RR udarbejder udkast til invitation med dagsorden og udsender.

Bestyrelsen

Forårsmarkprøve 2019

Vi ønsker at afholde forårsmarkprøven i Rejsby-Ballum efter samme koncept som i år. Det afventer dog en dispensation fra DJU mht. dato.

Gaver i forbindelse med jubilæet

Vi har modtaget mange flotte gaver i forbindelse med jubilæet. RR udsender en oversigt til bestyrelsen, og vi tænker over til næste møde, hvad præmierne kan bruges til.

Avlsvejledning

Hvalpetillægget i 2018 er mindre end de forrige år. Normalt ligger det på 240-260 hvalpe, mens det i år forventes at blive ca. 200, måske lidt lavere.

I næste nummer af Münsterländeren kommer der en artikel med opdatering omkring DMK’s håndtering af ektopiske ureter på baggrund af beslutningen på generalforsamlingen. Der er indgået aftale med en dansk specialist, Ulrik Westrup, og det blev besluttet på mødet, at omkostninger til de vurderinger, der foretages af Ulrik Westrup, dækkes af DMK indtil videre.

Årshjulet

Årshjulet opdateres af de enkelte ansvarlige inden næste møde.

Road map

Road map blev gennemgået. Bestyrelsen har mange opgaver, som vi gerne vil sætte i gang, og det blev derfor besluttet, at efterlyse folk på hjemmesiden, som vil tage ansvar for opgaver, som vi ikke selv har ressourcer til.

Vi skal i gang med en film om münsterländeren som den komplette jagthund, og alle bidrager med input til drejebogen senest den 5/9. FN kommer med forslag til brug af google/facebook ads til næste møde.

TEN/BGH tjekker om vi kan få en fotograf til at tage billeder ved efterårsprøverne.

Samarbejdspartnere

Grosser Münsterländer

Ny international organisation. RR tager kontakt til Finn Nederby for deltagelse.

Nordisk samarbejde

Invitation til Skovfugleprøve i Norge. Alle hunde skal have bestået en ”får renhedstest” min. 14 dage før. Det er fra norsk side godkendt, at en tilsvarende test i DK kan afholdes, så længe det dømmes af en autoriseret dommer.

FJD

Første bestyrelsesmøde i den nye organisation blev holdt i starten af juni.
Den 25. oktober afholder FJD i samarbejde med Thomas Danielsen, MF, en offentlig høring om mangfoldighed i agerlandet. RR og TEN deltager

Evt.

Bestyrelsesmøder afholdes i efteråret 2018 den 5/9, 3/10, 7/11 og 5/12. Mødet den 5/12 er med fysisk fremmøde i Ejby Hallen kl. 18.