Deltagere:

Peter Katholm (PK)
Lars Thunberg (LT)
Benjamin Gunthel Hansen (BGH)
Michael Østergaard (MØ)
Jens Brandt (JB)
Frederik Nebeling (FN)
Susanne Holst (SH)
Rune Riishøj (RR)

Afbud:

Thomas E. Nielsen (TEN)

Valg af referent og ordstyrer

BGH ordstyrer, SH referent.

Gennemgang af referat fra sidste møde

BGH har lavet en oversigt over de opgaver, der evt. kan uddelegeres til ikke-bestyrelsesmedlemmer. Det drejer sig i første omgang om en drejebog for lokale hvalpetræf, en prøveledermanual/tjekliste for afholdelse af diverse prøver, og et par ildsjæle, der kan hjælpe med at få samlet materiale til det nyetablerede museum for stående jagthunde. SH uddyber opgaverne, så vi kan søge interesserede medlemmer på hjemmesiden.

Den hjemmeside, som måske kan give inspiration til aktivitetskalenderen, er ikke klar i den nærmeste fremtid. BGH vender tilbage senere med nærmere info. Artiklen om agerhønsejagt venter til næste år. SH er ved at undersøge pris på fotografering til film om münsterländeren.

TEN og FN har holdt møde, og FN har nu adgang til hjemmeside, facebook, Instagram og det fælles sted for billeder (google photos). Det vigtigste formål med de sociale medier er at fremme kendskabet til münsterländerne. Facebook prioriteres i første omgang, da det antages at klubbens medlemmer i højere grad bruger dette medie frem for Instagram. Ambitionsniveauet er to opslag om ugen, og der skal laves en plan for, hvem der kommer med input. En jævn strøm af nye opslag er vigtigt, så det bliver interessant at besøge DMK’s officielle facebookside.

De fremtidige opdateringer af hjemmesiden skal være hurtigere, og der arbejdes fortsat på en plan for at sikre dette. Er det f.eks. muligt, at DMK-base kan sættes op, så den automatisk henter resultater fra hundeweb? TEN/FN undersøger.

DMK

Efterårsmarkprøven på Sjælland

Regnskab fra efterårsmarkprøven viser et overskud på 2400 kr. John Hilmer Hansen har meddelt, at han ikke ønsker at arrangere prøven til næste år, RR undersøger andre muligheder. Desuden undersøges, om weekenden kan flyttes, da Ruhårsklubben holder efterårsprøve med kvalitetsprøver i samme weekend, og det kan give dommerproblemer.

Der skal laves skilte med 1-6 til vinderklasseprøverne. Skiltene skal enten kunne sættes i jorden eller stå fladt på jorden. RR snakker med Per Madsen. På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der fra 2019 skal uddeles krystalklodser til 1.-6. vinder på vinderklasserne. Det blev på novembermødet besluttet, at der også laves præmieklodser til vinderne i 2018 pga jubilæet (SH). Der blev taget mange gode, sjove og skøre billeder ved efterårsmarkprøven, se link på hjemmesiden (opslag fra 7. november).

Godkendelse af JET I til brugsklasse

Vi har fået et forslag fra et medlem om, at JET 1 giver adgang til brugsklasse på udstilling, som det er tilfældet i Ruhårsklubben. Forslaget blev godkendt. RR kontakter DKK.

Inaktive områder

Der har i en længere periode ikke været aktivitet i Holstebro, Odsherred, og Nordsjælland. De nuværende områdeansvarlige vil blive informeret om at eventuelle aktiver skal tilgå klubben. Er der aktiver i områderne, vil de blive fordelt blandt de aktive områder. Områderne kan blive aktive igen, såfremt der er aktivitet. BGH kontakter områderne.

Bestyrelsen

Forårsmarkprøve 2019

PK kontakter hotellet, og laver invitation klar til hjemmesiden.

Avlsvejledning – status på EU

Der er undersøgt 46 hunde og der er fundet ét tilfælde af ektopisk ureter. Der scannes i Avedøre den 16/11, 26/11 og 3/12. Der arbejdes hårdt på at få flere dyrlæger i gang på Sjælland.

Samarbejdspartnere

Nordisk møde

Siden KLM-I’s generalforsamling har Norge, Sverige og Finland meddelt, at de ikke ønsker at stå som medunderskrivere på brevet med indsigelser til FCI standarden. Alle lande er dog enige om, at de foreslåede ændringer ikke hører til i en standard.

KLM-I

Der skal udarbejdes et brev til KLM-I, hvoraf det fremgår at DMK fastholder, at vi ikke kan acceptere de foreslåede ændringer til FCI standarden. Et brev med DMK’s bekymringer er således sendt til FCI’s bestyrelse. Dette er ikke udtryk for, at DMK ikke ønsker at deltage i samarbejdet med KLM-I, men det er DMK’s eneste mulighed for at lave indsigelser på demokratisk vis.

Evt.

Mødet i december aflyses som fysisk møde og erstattes af et online møde pga. manglende tid.
Der arrangeres et fysisk møde i starten af det nye år.