Fra DMK: Rune Riishøj
Fra DKK: Britta Sørensen og Helle Friis Proschowsky

Dagsorden:

1. Avlsrestriktionens ikrafttrædelse

Undersøgelsen for EU er endnu ret ny, og der er en vis uklarhed vedrørende registreringen af de to grader, der betragtes som ”fri” (A og B). DKK anbefaler alligevel, at DMK oplyser kategoriseringerne til
ejerne.

Hvis avlsrestriktionen skal træde i kraft 1.1.2019 foreslår DKK følgende formulering:

Ektopiske Ureter (EU): Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en bekræftelse fra DMK på, at de er fri for EU. Bekræftelsen medsendes ved stambogsføring.
(Restriktionen for Ektopiske Ureter er tidsbegrænset og er gældende i perioden 01.01.2019 til 31.12.21)

2. Registrering af resultater i Hundeweb

Der registreres ikke specifik status på hundeweb før uklarheden vedrørende gradueringen er løst. Herefter vil det være muligt at registrere alle – også ældre undersøgelsesresultater.

3. Registrering af hvalpe i tilfælde af hvalpe med symptomer

Den nuværende undersøgelse har opererer med en minimumsalder på 12 måneder. Hvis der observeres symptomer på EU hos hvalpe eller unghunde under 12 måneder, opfordrer DKK til at disse bliver udredt og deres status i forhold til EU bliver registreret. Det vil også være optimalt, hvis der blev udtaget blodprøve til fremtidig DNA-forskning på disse hunde.

4. Det videre forløb

DKK sørger for at indkalde til et møde med Ulrik Westrup på KU/SUND. På mødet diskuteres hele screeningsprogrammet igennem. Merete Fredholm, professor i genetik, inviteres også. Udover selve diagnostikken skal følgende punkter berøres:

  1. Håndtering af tvister (Kategorisering C gives i DK og kategorisering A i D)
  2. Udvælgelse af dyrlæger – hvem gør hvad?
  3. Ejeskab til resultaterne, arkivering m.m.

DMK inviterer desuden den østrigske bedømmer, Dr. Hungerbühler, til at holde et oplæg om EU i Danmark. Hvis han indvilger, kan man invitere interesserede dyrlæger og efterfølgende afholde en slags workshop med gennemgang af ”cases” og tilhørende gradueringer.