Udstillingsudvalget

Pokalretningslinjer tilrettes, så den bedste hund på dagen ikke behøver at have CK for at modtage pokal.

Forskellige tiltag blev diskuteret for at tiltrække flere til vores udstillinger. Blandt forslagene var lodtrækning på Landsudstillingen om sponsorgaver, gratis morgenmad, barn og hund, kagekonkurrence e.l. med gratis kaffe til sidst.

For at undgå at en hund skal måles hver gang, den deltager på en udstilling, vil det blive muligt at søge om et diplom, når hunden er målt tre gange ved tre forskellige dommere på en DMK-udstilling. Dette diplom kan fremvises til dommeren på efterfølgende udstillinger. Skabelon er udarbejdet og lagt på hjemmesiden. Hunde under tolv måneder skal ikke måles.

Det blev også diskuteret, om man kan få flere udenlandske hunde på vores udstillinger ved evt. at dele opslag på de svenske og norske facebooksider.

Det overvejes at flytte Landsudstillingen i 2020 til 1. februar, som er weekenden før Fredericia. På denne måde undgås sammenfald med jagtsæsonen. Udstillingsudvalget undersøger nærmere.

Schweissudvalget

Tilmeldingsfristen til en prøve skal ligge 1-2 dage efter den forrige prøve er afholdt. Udvalget skal kontakte lokalområder og spørge, om de har brug for hjælp. Der skal yderligere én person ind i udvalget, gerne fra Sjælland. Der skal arbejdes på at skabe mere aktivitet omkring schweissarbejdet i lokalområderne, så der forhåbentlig bliver større interesse for at komme med i udvalget.

En drejebog for nye prøveledere blev diskuteret. Der ligger en på DKK’s side, som kan lægges op under udvalget på vores egen hjemmeside. Der skal også uddannes flere instruktører, hvilket bliver nemmere med den kommende instruktøruddannelse. Nogle steder mangler der træningsterræner, kan de efterlyses på hjemmesiden? Mht Fyn kan man evt. kontakte DRK.

Mark- og efterskudsudvalget

Der bør være flere medlemmer i markudvalget. Med instruktøruddannelsen skal der gerne komme flere medlemmer, som vil gå op i markarbejdet. Afholdelse af weekendkurser mv. kan være en mulighed for at øge interessen. Markudvalget kan være med til at indstille, hvem der skal med på instruktørkurserne på baggrund af de fastsatte krav.

Det blev besluttet ikke at lave et JET-udvalg, men der bør udnævnes en tovholder. Det blev diskuteret, hvordan vi får flere JET-prøver i Jylland.

Det blev også diskuteret, om det skal være acceptabelt i Fuldbrugsprøven, at hunden må tage den udkastede and i stedet for den, som den er i gang med at apportere. I dag koster det kun ét point, og det er ikke i overensstemmelse med de øvrige regler for apporteringsprøver. Forslag til ændringer i reglerne for DMK-prøven tages med på næste bestyrelsesmøde.

Grosserudvalget

Udvalget mærker lidt større interesse for racen, men det er stadig en langsommelig affære, og der skal større udbredelse af kendskabet til racen. Der skal også være en tydeligere differentiering af de to racer, bl.a. på hjemmesiden. Antallet af hvalpe skal gerne udbygges til minimum to kuld pr. år. Pt arbejdes der på at avlsgodkende to tæver. Billedkartoteket skal ligeledes udbygges. Der er afholdt en marktræningsdag den 12/3, og der er planlagt apporteringstræning i maj. Sussie Mattsson tilbyder at afholde en JET-træningsdag for grosserne hos sig selv. Måske kan der trækkes på kleinerfolk til at hjælpe med nogle af aktiviteterne. Grosserudvalget skal være mere aktive til at deltage på messer, men det kræver, at de får besked om, hvilke messer DMK deltager på. Der var god respons efter messen i Aalborg, og de har også deltaget i Aars. Der skal trykkes en folder om grosseren.

Jagtbrugshunde

Der skal holdes et formandsmøde omkring fremtiden for udvalget. Det skal afklares under hvilke rammer de fem klubber fortsætter samarbejdet.

Avlsudvalget

En opdrætterdag blev diskuteret og der blev lavet oplæg til agenda. Formålet vil være at skabe dialog mellem primært tæveejere, men også at få et spændende indlæg fra en ekstern oplægsholder.

Det vil være en god ide at få nye linjer ind i avlen. På grund af EU er det nødvendigt at bruge tyske eller østrigske hunde, da disse lande også tester for sygdommen. Jytte Thomsen har oparbejdet en rigtig god dialog med Josef Westermann fra den tyske avlsvejledning. Avlsvejledningen udarbejder kriterier for de ønskede egenskaber hos de udenlandske linjer. Avlsvejledningen deltager på VJP og HZP i Tyskland i år, hvor de udsendte vil kigge på de unge hunde og efterfølgende kigge på linjerne. Kenneth Hansen vil (sammen med en tysktalende) deltage på den tyske avlsdag med efterfølgende hanhundefremvisning.

Der skal findes en hvalpesyner på Sydsjælland.