Deltagere:

Rune Riishøj (RR)
Michael Østergaard (MØ)
Jens Brandt (JB)
Lars Thunberg (LT)
Benjamin Hansen (BH)
Morten Vestergaard (MV) online
Thomas Elgaard Nielsen (TEN) online
Susanne Holst (SH)

Afbud:

Peter Katholm (PK)

Dagsorden:

Valg af referent og ordstyrer

RR ordstyrer, SH referent.

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

PK skal i samarbejde med Charlie Lemtorp undersøge, hvordan vi evt. kan få fondsmidler til f.eks. udvikling aktivistområderne, uddannelse, m.v. Forårsmarkprøven gav et overskud på 7.600 kr. (inden gebyrer til DKK). Flot resultat.

Der hænger stadig et mødereferat fra før generalforsamlingen. Det er ikke godt nok – fremadrettet skal alle referater være offentliggjort senest efter 21 dage.

DMK

Introduktion til de nye medlemmer af bestyrelsen

RR planlægger on-line møde for at briefe de nye medlemmer af bestyrelsen om bestyrelsesgrundlaget.

Fordeling af ansvarsområder

Det er besluttet at alle udvalg skal have tilknyttet en eller flere personer fra bestyrelsen, for at sikre den direkte kontakt samt fremdrift. Kontaktpersonerne bliver:

 • Avlsvejledning MV
 • Uddannelse MV, JB, LT (MV opdaterer JB/LT)
 • Arrangement og prøveudvalg
  – Mark-og prøveudvalg (JET) PK, MØ
  – Jubilæum SH
  – Udstilling SH
  – Efterskud (JET) BH
  – Schweiss JB
  – Alsidige RR
 • PR og medieudvalg TEN, SH
 • Grosserudvalg SH
 • KLM-I RR (overordnet), MV (avl)
 • FJD RR
 • DKK RR

En oversigt over medlemmer i de forskellige udvalg kan ses på hjemmesiden under Klubben.

Inden den kommende arbejdsworkshop (for bestyrelsen) gennemlæser de enkelte medlemmer fra bestyrelsen de relevante ansvarsbeskrivelser, der ligger på hjemmesiden for at vurdere, om de evt. skal revideres.

Jubilæum 2018

I 2018 vil 50-års jubilæet blive fejret ved en lang række aktiviteter i klubben:

 • Forårsmarkprøve
 • Holdapportering
 • Udstillinger (Landsudstillingen, FJD-udstillingen og en ekstraordinær udstilling dagen før holdapportering)
 • Efterårsvinderklasse
 • Øvrige markprøver efterår, hvis muligt, RR undersøger med DJU.
 • Sidste år blev der rettet henvendelse fra KLM-I, om muligheden for at afholde KLM-Is generalforsamling i forbindelse med jubilæet, samt afholde en IMP-prøve. Beslutning endnu ikke truffet.
 • Jubilæumsschweissprøve

Der vil blive afholdt et jubilæumsmøde med fokus på holdapportering og udstillingerne hos Carsten Trøjborg i starten af Juli.

Pokaler

SH har udarbejdet retningslinjer for fremtidig udstedelse og styring af pokaler. Disse retningslinjer blev gennemgået og vedtaget. Retningslinjerne bliver lagt på hjemmesiden i nær fremtid.

Vedtægter – urafstemning

PK udarbejder oplæg til Münsterländeren, så urafstemningen kan afholdes i henhold til DMK’s nuværende love. PK kontakter TEN for at afklare, hvordan afstemningen gennemføres elektronisk.

KLM-I

Palle Jørgensen havde fremsendt et referat fra det internationale avlsmøde i Fulda.

Behandlingen vil foregå på næste bestyrelsesmøde.

Evt.

Det foreslås, at Michael Pedersen og Tine Broen bliver DMK’s repræsentanter i samarbejdet med Ruhårsklubben omkring JET-prøverne. Jens Jørgen Nielsen og John Hilmer bidrager fra sidelinjen.

Udestående punkter: Opdatering af hjemmesiden mht. Grosser Münsterländer (TEN). Udkast til formular for nye hvalpekøbere (PK).

Der skal informeres tydeligere omkring betydningen af en DMK godkendt parring. Hvordan det skal gøres vil blive taget med på en kommende opdrætterdag der forventes vil blive arrangeret af avlsvejledningen MV).