Webmaster beklager, at følgende referat først er kommet på hjemmesiden dags dato.

Deltagere:

Rune Riishøj (RR)
Michael Østergaard (MØ)
Peter Katholm (PK) (delvist)
Thomas Elgaard Nielsen (TEN)
Susanne Holst (SH)

Afbud:

Morten Vestergaard (MV)

Valg af referent og ordstyrer

RR ordstyrer, SH referent.

Dagsorden:

DMK

DMK Viborg har spurgt om der er tilskud til træneruddannelse, hvis det ikke er DMK’s egen uddannelse. Det er der ikke.

Charlie Lemtorp, DMK Sønderjylland, har tilbudt hjælp til indhentning af fondstilskud til bl.a. uddannelse. DMK er positive overfor tilbudet og vil vende det senere.

MØ har modtaget regnskab fra Carsten Trøjborg for DMK’s Forårsmarkprøver, som viser et overskud på 7600 kr. Flot!

Økonomi

Regnskabet for 2016 er blevet godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsen arbejder på et prokuraregelsæt

Generalforsamling – forberedelse

RR tager kontakt til K.K. Jensen og hører, om han har tid til at være dirigent. Indkomne forslag sendes rundt til bestyrelsen inden næste møde (RR). Oplæg til hvordan modtagne kommentarer til vedtægtsforslaget kan inkorporeres, forberedes til næste møde (PK). Forslag til prokuraregelsæt udarbejdes (PK). Bestyrelsen skal til næste møde overveje, om der er behov for at nedsætte nye udvalg på generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Pokaler

SH bestiller årspokaler til uddeling på generalforsamlingen (både for 2015 og 2016).

Samarbejdspartnere

KLM-I

KLM-I har inviteret os til et møde ved Fulda den 9. juni. På mødet skal der snakkes avl og sundhed, og der vil desuden blive afholdt en fremvisning af avlshanner. Palle Jørgensen deltager på vegne af DMK. Der vil ikke deltage nogen fra bestyrelsen, da det er dagen før Generalforsamlingen.

FJD

FJD’s regnskab for 2016 blev gennemgået for at give RR kommentarer med til FJD’s bestyrelsesmøde den følgende dag.

 • Forslag: DMK er positive overfor besparelsen på Jagthundens distribution, men løsningen skal også sikre at vores medlemmer modtager bladet. DMK forventer en udredning til FJD mødet. For at spare penge udsendes Jagthunden nu i omslag sammen med reklamer, hvilket betyder, at ca. 7% af bladene ikke bliver opdaget af modtageren, men ryger direkte i skraldespanden. Dette er ikke en tilfredsstillende løsning, og enten må der findes en anden udsendelsesmåde, eller også må der spares et nummer væk for at bladet igen kan distribueres, så modtagelsen sikres. Øgede omkostninger til distribution kan ikke accepteres.
 • Der bør ved FJD vinderklasserne være sammenhæng mellem udgifterne og antallet af hunde, således at de ikke genere underskud.

Forslag til behandling på FJD’s bestyrelsesmøde

 1. Fra DJU er der modtaget en liste med navne på dommerelever til godkendelse.
  DMK kan godkende dem alle.
 2. Dansk Vizla Klub har stillet forslag om følgende
  – De næste tre år føres der statistik over, hvor mange hunde over to år, der stiller på prøve i unghundeklasse
  – Der ønskes en repræsentativ stikprøvekontrol for at afklare, hvad førerens begrundelse er for at stille i unghundeklasse
  – Der ønskes et forbud mod, at hunde over to år med opnået 1. præmie i åben klasse ikke efterfølgende kan stille i unghundeklasse.
  DMK kan tilslutte sig det første punkt, men finder de to andre overflødige.
 3. Der var fremsat forslag fra FJD om, at satser for kontingenter, bidrag og gebyrer for det kommende år fremover fastsættes på mødet i november i stedet for som hidtil på mødet i maj.
  DMK kan tilslutte sig punktet.
 4. Der var fremsat forslag om, at når en dommer på en markprøve giver koblingsordre, så er slippet slut, og en evt. efterfølgende situation vil ikke blive afviklet.
  DMK kan ikke tilslutte sig forslaget. I nogle tilfælde kan hundeføreren ikke høre dommeren, og i en sådan situation vil det ikke være rimeligt, hvis hunden opnår en stand, som ikke kan afvikles.

Dagsorden for mødet i den kontinentale gruppe blev gennemgået. DMK støtter indstilling fra DJU omkring tilladelse til, at racerne i 5-klub regi kan afholde en anerkendt kvalitetsprøve om efteråret.