Deltagere:

Peter Katholm (PK)
Mona Storgaard (MS)
Sussie Mattsson (SM)
Christian Nøhr (CN)
Susanne Holst (SH)
Lars Thunberg (LT)
Benjamin Gunthel Hansen (BGH)
Rune Riishøj (RR)

Afbud:

Michael Østergaard (MØ)

Valg af referent og ordstyrer

RR ordstyrer, SH referent.

 

Gennemgang af referat fra sidste møde

Billedstruktur til hjemmesiden er sendt til Thomas Elgaard Nielsen.

RR følger op med Ulrik Westrup omkring en mulig mødedato til et online møde i april.

Der er ikke noget nyt fra Rolf Hecht Knudsen og Morten Andersen omkring en mulig udstilling i Storstrømsområdet. MS følger op.

MS snakker med Jytte Thomsen omkring en eventuel forenkling af beskrivelsen af avlsreglerne på hjemmesiden.

Seminar for udstillingsdommere udsættes indtil videre til efter sommerferien.
 

DMK

Aktivistdag den 19/4

Datoen flyttes til den 28/6, medmindre generalforsamlingen ligeledes er tvunget til at blive flyttet.

Efterårsmarkprøve

Der er sendt en skrivelse til terrænledere om forventninger og betaling. RR ringer til de terrænledere, der har tilkendegivet, at de kan hjælpe

Indkomne forslag fra medlemmer

 1. Henvendelse fra Per Madsen ang. VJP og HZP
  Per Madsen har skrevet til bestyrelsen og tilkendegivet, at han gerne vil forsøge at arrangere VJP og HZP prøver i Danmark i DMK’s navn. Bestyrelsen godkendte, at Per forsøger at etablere dette, det er dog et krav, at prøverne er selvfinansierende. Retningslinjerne for afholdelse af prøver i DMK regi, skal opdateres.
 1. Henvendelse fra Palle Christensen ang. udstilling ifm Midtjysk Jagthundeklubs udstilling
  Palle Christensen har henvendt sig til bestyrelsen med opfordring til, at DMK deltager på Midtjysk Jagthundeklubs udstilling, som afholdes den første fredag i februar. Bestyrelsen er enige om, at udstillingen ligger for tæt på vores Landsudstilling, som afholdes den første lørdag i februar, og vi kan derfor ikke bakke op om Midtjysk Jagthundeklubs udstilling.

Status på uddannelserne

Der er tilmeldt otte deltagere fra DMK til jagthundeinstruktøruddannelsen i starten af maj. DRK har kun seks tilmeldte, og DMK får således mulighed for yderligere to pladser.

Det blev besluttet, at der ikke vil være adgangskrav til schweissinstruktørkurset, men deltagere skal indstilles af områderne.

Der er en del interesserede til markinstruktøruddannelsen.

IMP deltagelse

Tre medlemmer deltager på IMP i Tyskland til oktober med godkendelse fra DMK.

 

Bestyrelsen

Gennemgang af budget og regnskab for 2020

Regnskab for 2019 er blevet godkendt uden anmærkninger af revisorerne. Det fremlagte budget blev godkendt af bestyrelsen.

 1. Restance fra udenlandske medlemmer
  Et antal svenske hunde er blevet bedømt for EU på DMK’s regning. Hvis betaling ikke forefindes kan de får ikke lov til at fortsætte som medlemmer, ej heller deltage på DMK arrangere prøver, test, eller samlinger.

Generalforsamling 2020

Vi afventer situationen med Corona i forhold til, om generalforsamlingen kan gennemføres den 3. maj som planlagt. Hvis ikke, vil en ny dato blive meldt ud så hurtigt som muligt. Forventeligt den 28/6.

 1. Forslag
  Bestyrelsen foreslår, at indbetalingsfrist på medlemskontingent ændres til 1/12. Dette vil sikre, at vi har et overblik over antallet af medlemmer, inden vi skal betale til SJD.
  Desuden stiller bestyrelsen to forslag til vedtægtsændringer, dels omkring rækkefølge for suppleanter, og dels omkring bopæl for bestyrelsesmedlemmer. PK udfærdiger præcis ordlyd, som bringes på hjemmesiden senest en uge inden generalforsamlingen.

 

JET II – møde uge 7

Der blev afholdt møde i uge 7 i JET-udvalget, dog uden deltagelse af BGH. Der skal gøres mere for at promovere JET I og JET II tests ude i landet, og RR er ved at skrive en artikel om de to prøver, som skal lægges på de sociale medier. Desuden vil vi forsøge at få en artikel bragt i Jæger.

Avlsvejledning – anvendelse af ”tysk” (danske) hanhunde.

Det er afklaret med den tyske avlsvejledning at hanhunde, med ”bopæl” i DK, men listet i det tyske hanhunde register kan anvendes til avl i DK.

DMK’s apporteringsprøve

Forslag til regelændringer er sendt til DKK (BGH)

Messeudstyr

Punktet udsættes til næste møde

Nye gratis medlemmer med hunde fra ikke-godkendt parring

Det vil ikke være muligt at få et års gratis medlemskab, hvis man har købt en hund fra en ikke-godkendt parring.


Samarbejdspartnere

Der er vedtaget en ny standard for Kleiner Münsterländer. DMK skal indsende kommentarer til DKK inden den 13 april. Den nye standard vil blive offentliggjort på dansk herefter.

Gennemgang af roadmap og aktiviteter

Udsættes til næste møde

Evt.

Der efterlyses instruktionsvideoer til hjemmetræning med hund i disse Coronatider. Har du en god video, som vi må lægge på DMK’s Facebookside, så kontakt Benjamin (madmedmere.klb@gmail.com).