Deltagere:

Peter Katholm (PK)
Michael Østergaard (MØ)
Mona Storgaard (MS)
Sussie Mattsson (SM)
Christian Nøhr (CN)
Susanne Holst (SH)
Lars Thunberg (LT)
Benjamin Gunthel Hansen (BGH)
Rune Riishøj (RR)

Valg af referent og ordstyrer
RR ordstyrer, SH referent.

1. Gennemgang af referat fra sidste møde

SH har undersøgt mulighederne for en billeddatabase. Hvis vi vil have mulighed for, at der kan skrives forklarende tekst til billederne, vil den bedste løsning være, at der kan uploades via DMK’s hjemmeside. SH undersøger med Thomas Elgaard Nielsen om dette kan lade sig gøre med tilstrækkelig sikkerhed.

PK manglede enkelte informationer i forhold til at ændre i prokuraregler og lave forslag til vedtægtsændringer. Disse blev diskuteret og PK kan færdiggøre arbejdet.

RR har fået OK fra DRK til at bruge deres gavekort fra jubilæet til at indkøbe en pokal til bedste hanhund ved fuldbrugsprøve. Der vil således være en pokal til både bedste han og bedste tæve, og disse uddeles ved generalforsamlingen, første gang i 2020.

MØ har lavet et informationsbrev omkring fremtidig afregning af prøver, så flest mulige penge bliver i områderne. Der skal afregnes en fast pris til klubben, som dækker udgifterne til DKK, og det er et krav, at området fører og fremsender områdets regnskab årligt til kassereren, hvis man vil have fordel af ordningen. Ordningen gælder ikke DMK’s forårsmarkprøve, efterårsmarkprøve og Landsudstillingen. Desuden skal det understreges, at Holdapporteringen skal hvile i sig selv, det vil således ikke være muligt at få dækket et stort underskud af klubben.

Udvalgsmedlemmerne er opdateret på hjemmesiden.

SH følger op med Søren Baumann mht Münsterländeren og Det Kongelige Bibliotek.

2. DMK

Forårsmarkprøven 21. og 22. marts 2020
Prøven er lagt på hundeweb og på hjemmesiden. PK er i gang med at invitere dommere.

Forårsmarkprøverne fremadrettet
RR arbejder fortsat med at undersøge forskellige muligheder.

Planlægning af Jagthundeinstruktør og markinstruktørkurser i 2020
LT overtager for 2020. Så snart sted og tid ligger fast, vil det blive meldt ud

Planlægning af schweissinstruktørdag
Det er planen at invitere 2-3 schweissinstruktører til en dag, hvor der samtidig inviteres en person fra hvert område. LT og MS arbejder videre med dette.

Jagthunden
Pia Nielsen stopper som redaktør pr. 31/12.

3. Bestyrelsen

Overdragelse af kassererposten
Pr. 1. december overtager SM kassererposten fra MØ.

Avlsvejledning

  1.  Status på EU
    Ulrik Westrup er blevet opereret og har ikke haft mulighed for at mødes med DKK. RR håber, at et møde kan afholdes i starten af december
  2. PKD
    Vores anbefaling er, at der ikke gøres mere i forhold til det enkelte tilfælde af PKD, som er fundet i forbindelse med en EU-scanning.
  3. Avlsseminar i Norge 25/1-2020
    Vi er blevet anbefalet at deltage i et avlsseminar i Norge, hvor EU er på dagsorden. Vi vil gerne bidrage med at sende informationer om de danske undersøgelser (statistik mv). Hvis nordmændene vil have eksperthjælp, anbefaler vi, at de inviterer Ulrik Westrup eller Stephan Hungerbühler.

Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøderne fremadrettet
Der afholdes som udgangspunkt bestyrelsesmøder den første tirsdag i hver måned kl. 19.30. Møderne kan dog aflyses eller flyttes, hvis det skønnes nødvendigt.

Fastsættelse af dato for generalforsamlingen 2020
Generalforsamling afholdes den 3. maj i Ejby Hallen. RR kontakter dirigent, SH booker Ejby Hallen.

Debatforum
Det forum der hedder ’Spørg bestyrelsen’ nedlægges pr. 1. april 2020. Årsagen er, at vi ikke altid ser de henvendelser, der kommer. I stedet vil vi gerne kontaktes pr. mail og henvendelsen vil blive behandlet på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Kontakter på hjemmesiden
Kontakterne på hjemmesiden er opdateret

Gennemgang af regelsættet til JET II
Regelsættet blev gennemgået, og RR giver vores kommentarer videre.

Nyt aktivistområde i Nordjylland
Vi har modtaget ansøgning fra to medlemmer, der ønsker at oprette et nyt aktivistområde i Vendsyssel med fokus på markarbejdet. Vi synes, at områderne i nord kommer til at ligge for tæt, samtidig med at området bliver for ensidigt kun med fokus på markarbejde.

DMK vil gerne vil bakke op om det store arbejde for markvildtet, og medlemmernes ønske om at lave aktiviteter for alle. Arrangementer vil kunne blive annonceret via et opslag på DMK’s hjemmeside eller Facebook profil.

Gennemgang af roadmap og aktiviteter
Dokumenterne i dropbox var ikke opdaterede, og vi gemmer punktet til næste møde.

4. Samarbejdspartnere

Opdatering fra SJD
Der afholdes Repræsentantskabsmøde og kontinentalt gruppemøde torsdag den 14. november.

SJD og fremtiden
SJD er kommet godt fra start, med kun få opstartsvanskeligheder. Vi ser flere muligheder i det nye samarbejdsforum og med det stærke fundament der er opbygget, mener vi det er tiden til at se på de fremtidige muligheder for SJD og specialklubberne igennem en fælles workshop. Punktet er fremsendt til behandling på repræsentantskabsmødet.

DMK har fremsendt ønske om at få DMK’s apporteringsprøve godkendt som adgangsgivende til vinderklasse på markprøver.

5. Evt.

SH spurgte, om opdrættere fremviser en dyrlægeattest (max. en måned gammel) ved parring af tæver over otte år på parringstidspunktet. MS følger op med avlsvejledningen. Se reglerne her https://www.dmk-online.dk/avl/avlsregler/.

Der er mange døde links blandt listen af opdrættere på hjemmesiden. Disse vil blive slettet pr. 1/12.

Hvor på hjemmesiden skal vi lægge navnene på de fire nyuddannede markinstruktører. Instruktørerne vil blive opdateret under ”kontakt” på Klubbens hjemmeside,.

Vi tilmelder os Jagt & Outdoormessen i Odense den 13.-15. marts 2020.

Bestyrelsen havde modtaget en mail fra Nicole Lajgaard om messer samme dag som bestyrelsesmødet. Henvendelsen vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde den 3. december. Et par af punkterne kan der dog findes svar på i referat fra bestyrelsesmødet den 9. januar 2019.