Deltagere:

Peter Katholm (PK)
Mona Storgaard (MS)
Sussie Mattsson (SM)
Christian Nøhr (CN)
Susanne Holst (SH)
Lars Thunberg (LT)
Benjamin Gunthel Hansen (BGH)
Rune Riishøj (RR)

Afbud:

Michael Østergaard (MØ)

Valg af referent og ordstyrer

RR ordstyrer, SH referent.

Godkendelse og gennemgang af referat fra sidste møde

RR har snakker med Ulrik Westrup om en mulig dato for et online møde, og afventer svar.

MS afventer svar fra Storstrømsområdet vedr. udstilling.

MS er sammen med avlsvejledningen i gang med at se på en forenkling af beskrivelsen af avlsreglerne på hjemmesiden.

Seminar for udstillingsdommere flyttes til 2021.

Der er sendt mail med opkrævning til de svenskere, der har fået vurderet deres EU-scanning på DMK’s regning.

CN redigerer regler vedr. afholdelse af prøver i DMK’s navn, så de også dækker VJP.

PK fremsender snarest ordlyd til forslag til vedtægtsændringer.

 

DMK

Aflysninger

Aktivistdagen den 19. april, generalforsamling den 3. maj, jagthundeinstruktøruddannelsen den 9.-10. maj, og Holdapportering den 12.-13. juni aflyses alle pga Corona.

Forårsmarkprøve

Vi har fået en opkrævning fra Tonny Lønne for vildtpleje mv i forbindelse med den aflyste prøve. PK tager dialogen med Tonny Lønne.

Efterårsmarkprøve

Vi kan formodentlig godt forvente flere deltagere i lyset af den aflyste Forårsmarkprøve. RR kontakter terrænledere, og PK vurderer behovet for dommere.

Indkomne emner fra medlemmer

Vi har modtaget et forslag om ændringer i FMR (Fælles Markprøve Regler). Forslaget blev ikke godkendt i bestyrelsen, og forslagsstiller får direkte besked.

Vi har modtaget et forslag i forbindelse med ændring af reglerne for opnåelse af sporchampionat. På baggrund af dette forslag vil bestyrelsen fremsætte et forslag på generalforsamlingen om, at championatreglerne harmoniseres. Forslaget vil være, at for at opnå et spor el. udstillingschampionat skal hunden, udover de 3 certificater og 1000 m. 40 timer:

  • Have opnået 2. præmie på en markprøve i minimum Åben Klasse
  • Have bestået VSA (Vand, Slæb og Apporteringsprøven)
  • Have opnået minimum Very Good på udstilling
  • Være HD-fri (HD A eller B)

 

Bestyrelsen

Messeudstyr

BGH udarbejder regler/retningslinjer for messeudstyr, og der bestilles et ekstra sæt udstyr, så der er et både øst og vest for Storebælt.

Internationalt samarbejde

RR har aftalt online møde den 29. april med Dietrich Berning fra KLM-D.

Samarbejdspartnere

Gennemgang af ny standard

DKK har bedt os godkende oversættelsen af den danske oversættelse af den reviderede standard. Oversættelsen blev godkendt.

Gennemgang af roadmap og årshjul

Årshjulet blev gennemgået og opdateret.