Bestyrelsen afholdt et kort konstituerende bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen den 10. juni 2017 i Ejby.

Den siddende bestyrelse bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Jens Brandt og de nye suppleanter Lars Thunberg og Benjamin Gunthel Hansen, sidstnævnte in absentia.

Bestyrelsen valgte herefter at konstituere sig som følgende:

  • Rune Riishøj, formand
  • Morten Vestergaard, næstformand
  • Michael Østergaard, kasserer
  • Susanne Holst, medlem
  • Jens Brandt, medlem
  • Thomas Elgaard Nielsen, medlem
  • Peter Katholm, suppleant
  • Lars Thunberg, suppleant
  • Benjamin Gunthel Hansen, suppleant

Det blev aftalt, at bestyrelsen skal mødes snarest muligt.