Ektopiske Ureter (EU) har igennem det seneste år fået opmærksomhed på diverse medier. Formålet med denne skrivelse er først og fremmest at belyse EU, samt at synliggøre hvilke udfordringer vi står overfor.

Nuværende status

Igennem de seneste 5 år har avlsvejledningen registreret 9 forekomster af EU i i Kleiner Münsterländer populationen i Danmark. Registreringen er foretaget på baggrund af de henvendelser avlsvejledningen har fået fra medlemmer og med baggrund i det der er diagnosticeret.Vi er dog bekendt med yderligere hunde, der er aflivet uden dog at være diagnosticeret. Vi ser to primære udfordringer. Den ene er, at en stor andel af de EU forekomster vi har set, linjemæssigt er tæt relateret, og hunde fra disse linjer indgår i en stor andel af vores øvrige linjer. Den anden primære udfordring er, at selvom en hund har EU er det ikke nødvendigvis synligt, hvilket betyder at vi i god tro kan have klinisk syge hunde der indgår i avlen, og dermed spredes generne yderligere. På nuværende tidspunkt, har vi altså ingen faktuel viden om hvor stort et problem EU er i den Danske population. Vi er derfor nødsaget til at opnå større indsigt i problemets omfang. Yderligere skal vi efter bedste evne, sikre at problemet ikke eskalerer.

Der er overordnet set to måder, hvorpå man kan synliggøre problemets omfang. Enten via en stikprøve i populationen eller ved at indføre det som en avlsrestriktion. Bestyrelsen har valgt det sidste og vil på generalforsamlingen iht vedtægterne stille forslag om, at det indføres som avlsrestriktion.

Hensigten fremadrettet er, at avlsdyr skal scannes for EU i en 3 årig forsøgsperiode, inden de kan indgå i avlen. Efter forsøgsperioden skal avlsrestriktionen vurderes.

Fakta fra Tyskland anno oktober 2017

Tyskland har ligeledes oplevet udfordringer med EU og har i samarbejde med en tysk dyrlæge med erfaring indenfor EU, anvendt hans metodik til at diagnosticere EU. I 2018 skal alle avlsdyr i Tyskland være scannet for EU, inden de anvendes i avlen. I oktober 2017 var ca. 120 avlsdyr scannet, resultatet på daværende tidspunkt var 90% var fri for EU, og 10% fik konstateret EU.

I Tyskland har man arbejdet med væsentlig højere indavlskoefficienter end vi har i Danmark, hvor vi har haft et krav til en indavlsgrad på max 3,25 % baseret på 6 generationer, Vi håber derfor med DMKs skrappe krav til indavl, at vi ikke er lige så medtaget som Tyskland. Ærligt ved vi det ikke og derfor fremsætter vi ovennævnte forslag på generalforsamlingen.

Forventede avlsrestriktioner og anbefalinger

Kort bane (indtil 30. juni 2018) – avlsvejledningen anbefaler ingen gentagelse af parringer, hvorfra der er konstateret EU. Hunde med kendt egen status C, bør ikke indgå i avlen.

Lang bane (fra 1. juli 2018, forudsat at avlsrestriktionen bliver godkendt på generalforsamlingen) – der avles kun på hunde med kendt egen status. Krav for at kunne lave en DMK-godkendt parring er kombinationerne A+A og A+B1 eller A+B2.

Det økonomiske aspekt

Prisen for en ultralydsscanning vil ligge mellem 1.000-2.000 kr. alt efter dyrlæge. Prisen for vurderingen af scanningsbilledet er 40 €~300 kr.. DMKs bestyrelse træffer ved det næste bestyrelsesmøde i januar, beslutning omkring et eventuelt tilskud.

Hvor langt er DMK?

DMKs mål er at vi er klar til at udrulle senest 1. april og er vi klar før bliver dette informeret via hjemmesiden. Når der igangsættes så stort et tiltag skal der være styr på de primære detaljer.

Indtil videre er 5 dyrlæger er udpeget og har modtaget relevant materiale. Blanketter som dyrlægerne skal udfylde oversat fra tysk til dansk. Der er etableret kontakt til den tyske specialist og vi forventer at prisen for vurdering af scanningen bliver sammenlignelig med det tyskerne betaler på 40 €. Dialog med DKK omkring registering af EU resultater, samt mulighed for opsætning af avlsrestriktioner på stambogsføring er påbegyndt.

Hvad mangler endnu at blive afklaret?

  • Et eventuelt økonomisk tilskud fra DMK.
  • Endelig klarmelding fra medvirkende dyrlæger
  • Procedure for midlertidig registrering af resultaterne
  • Formalisering af aftale omkring opbevaring af blodprøve ved Københavns Universitet.
  • Udarbejdelse af forslag til generalforsamlingen for at undersøgelse for EU som avlskrav kan blive gældende
  • Ansøgning til DKK omkring undersøgelse for EU som avlskrav for alle stambogsførte Kleiner Münsterländere
  • Ansøgning til DKK angående registreringen af EU på hundeweb

DMKs bestyrelse vil gerne opfordre alle interesserede medlemmer til at afvente klarmelding fra bestyrelsen, før de egentlige scanninger foretages. Det er vigtigt at alle nødvendige aftaler er på plads, således at ingen risikerer at scanne forgæves.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen