Dansk Münsterländer Klubs avlsregister består af fire lister:

  • Hanhundelisten
  • Tævelisten
  • Stambog+ listen for hanner
  • Stambog+ listen for tæver

Yderligere information følger snarest…