Dansk Münsterländer Klubs formål er i samarbejde med Dansk Kennel Klub at fremme den brugs- og sportsmæssige anvendelse af racerne Kleiner og Grosser Münsterländer, samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden til gavn for avlsarbejdet.

Kendskabet til den brugs- og sportsmæssige anvendelse af racerne søges ligeledes fremmet gennem samarbejde med Danmarks Jægerforbund samt specialklubber anerkendt af DKK.

Målet søges nået gennem afholdelse af markprøver, apporteringsprøver, schweissprøver og andre jagtrelevante prøver, der understøtter münsterländeren som jagt-/brugshund, og udstillinger.

Dansk Münsterländer Klub blev stiftet i 1968 og er i dag den næststørste specialklub for stående jagthunde i Danmark.

Dansk Münsterländer Klub udgiver medlemsbladet “Münsterländeren”.