Her kan du hente tilmeldingsblanketten fra FJD og prøveregler. Tilmeldingsblanketten kan anvendes til tilmelding til markprøver, brugsprøver, fuldbrugsprøver og udstillinger afholdt under FJD/DJU og specialklubberne.

Fælles markprøveregler

Her kan du finde prøvereglerne for prøver afholdt under Fælles markprøveregler det vil sige markprøver/brugsprøver, DJU-apportering og Slæb og apportering samt ræveslæbsprøven.

Regler for andre nationale prøver

Regler for internationale prøver

God fornøjelse og knæk og bræk!

Prøvelederinformation

Regler for afholdelse af prøver i DMK regi