Kære medlemmer,

Som nogen af jer har set på diverse medier, er der blevet publiceret en ny racestandard for kleiner münsterländer på FCI’s hjemmeside. Vi har endnu ikke modtaget en officiel information fra Dansk Kennel Klub, og informationen er derfor kun tilgået via de sociale medier.

DMK indsendte i 2018 vores bekymringer til de nu vedtagne ændringer. Læs vores brev her.

Vi havde naturligvis håbet på, at vores bekymringer var blevet taget til efterretning. Jeg er dog stadig stolt over at vi turde gøre opmærksom på vores bekymringer, på trods af trusler om forskellige konsekvenser, og også selvom de øvrige nordiske lande trak sig af frygt.

Den nye standard er endnu ikke oversat til dansk. Der er mange mindre og ubetydelige ændringer, men af den nye standard fremgår følgende som diskvalificerende fejl:

  1.  Lack of hunting suitability due to the absence of the required natural abilities for use in versatile hunting activities before and after the shot.
  2.  Silent or voiceless and/or Waidlaut (barking when no game is present)

Hvad betyder det så? Det er heldigvis generisk beskrevet, og det er op til det enkelte medlemsland at definere, hvordan punkt 1 skal omsættes til avl. Standarden beskriver ikke, hvilke discipliner det er, og som udgangspunkt ændrer vi ikke på vores nuværende avlskrav, da vi mener, at de fuldt ud lever op til pkt. 1.

Punkt 2 angiver, at hvis jeres hund bliver dømt silent/voiceless eller Waidlaut, kan hunden ikke avlsgodkendes. Silent/voiceless betyder, at hunden ikke halser i forbindelse med sporarbejde på hårvildt (hare, klovvildt eller ræv) i forbindelse med en prøve. Waidlaut betyder, at hunden halser i søget, uden at der er vildt. Bemærk, at der ikke står noget om at hunden skal testes på spor, men hvis den testes på spor og bliver dømt “stum” eller “waidlaut”, kan hunden ikke avlsgodkendes. Denne del bliver vi nødt til at overveje, hvordan vi indfører i avlsreglerne, når standarden er oversat til dansk. Vi vil dog gerne understrege, at indtil vi modtager officiel besked fra DKK, og standarden er oversat til dansk, er der ingen ændringer i DMK’s avlsregler.

Bestyrelsens holdning er stadig, at vi synes, det er fuldstændig unødvendigt at have nogen former for jagtlige discipliner i en standard. Hvis de absolut skal fremgå, så burde de alle fremgå, herunder stand, vandpassion, rovvildtskarphed m.m. Derfor forstår vi stadig ikke, hvorfor man fremhæver én “fejl” frem for andre? Medmindre tyskernes næste træk er at ansøge om at flytte kleiner münsterländeren fra gruppe 7 (stående jagthunde) til gruppe 6 (drivende jagthunde)?

Endelig kan man undre sig over, at ikke alle racer – uanset FCI gruppe – skal have de racespecifikke brugskrav beskrevet i deres standard. Ensartetheden omkring standarder ryger helt væk.

På vegne af bestyrelsen
Rune Riishøj