DMK Østjylland mangler aktivister – vi har allerede nu måttet aflyse forårets hvalpetræning og forårets marktræning. Og apporteringsprøven i maj hænger i en tynd tråd.

I DMK-Østjylland vil vi gerne have et højt aktivitets niveau, med masser af glade hunde og hundeførere. Vi vil rigtig gerne tilbyde alle former for træning lige fra hvalpetræning til den ”færdige” jagthund – på alle niveauer.

Men vi har et kæmpe problem – vi er nu blevet så få aktivister, at det ikke er muligt. Vi mangler ”hænder”. For 15 år siden var der 10-12 aktivister – nu er der kun 4. Så de sidste aktivister kan ikke overkomme opgaverne.

Men som situationen er lige nu, har vi rigtig svært ved at gennemføre selv helt basal træning.

Det er nu vigtigt at hundeførerne melder sig under fanerne for at hjælpe – og ikke blot forventer at kunne tilmelde sig træninger og prøver.

DMK har på landsplan en målsætning om at øge medlemstallet med 50 % inden for de næste par år. Det kan vi selvfølgelig kun bakke op om. Men det kræver seriøst, at en del flere deltager som aktivister, hvis der skal kunne afholdes arrangementer for alle disse nye medlemmer.

Så derfor SKAL der simpelthen flere ”hænder” til.

Og alle kan hjælpe! Vi mangler hjælp til alt, lige fra ”praktisk gris” ved apporteringsrøve, til nogle der påtager sig ansvaret til træninger.

Vi har også svært ved at finde terræner til træninger og prøver. Vi er altid på udkig efter spændende terræner – og det behøver ikke være marker med parhøns så langt øjet rækker, hvor der kan trænes hver weekend. Bare nogle gode marker med mulighed for fugle. Eller f.eks. en sø, hvor der kan afholdes en temadag om vandapportering – kun fantasien sætter grænser.

Derfor – hvis ikke DMK-Østjylland skal ned på et endnu lavere aktivitetsniveau – så kræver det, at DU som hundefører kommer ind i kampen og bakker op!!

Kom til årets medlemsmøde den 15/3 og meddel, hvad DU vil hjælpe med.