Opdateret: Hvad er Ektopiske Ureter (EU)?

/, Meddelelser til medlemmer/Opdateret: Hvad er Ektopiske Ureter (EU)?

Opdateret: Hvad er Ektopiske Ureter (EU)?

Af DMKs sundhedsudvalg

Ureteral Ektopi eller ektopiske ureter (EU) er en medfødt udviklingsanormali. Der er nationalt som internationalt kun begrænset/ingen viden omkring arvegangen. EU er ikke kun noget der forekommer ved Kleiner Münsterländere, men er ligeledes en lidelse, der er observeret i andre racer.

Hos hunde med et normalt udviklet urinsystem, vil urinen ledes fra nyrerne via urinlederne ind i blæren, der så oplagrer urinen og på den måde fungerer som et reservoir. Hos hunde med fejlplacerede urinledere, ektopiske ureter (EU), vil en eller begge urinledere (uretere) ikke munde ind i blæren på det normale sted, men “længere nede” i urinsystemet. Urinlederne kan enten gå helt uden om blæren og lige ind i livmoderen eller prostata, eller de kan gå til blærevæggen og munde ud i blærehals, urinrør eller skede. På den måde omgås blæren som lagringsorgan for urin og enten bliver hunden inkontinent, eller også fyldes andre organer op som ikke kan udvide sig på samme måde som blæren, herunder urinlederen og nyrerne.

Det er en alvorlig defekt, der kan medføre kontinuerligt urinløb eller urinløb når hunden ligger ned. Endvidere ses tilbagevendende blærebetændelser og urinætsning af huden. Der kan også opstå følgelidelser til urinophobning med nyrelidelser til følge. Klinisk vil patienten ofte være normal, bortset fra våd pels omkring urinvejene eller urinsvidning i huden. Da hanhunde har længere urinrør end tæver, er der større risiko for at hanhunde har EU uden symptomer end for tæver, da urinrøret virker som lukkemuskel og derved kan der ske en baglæns opfyldning af blæren.

Symptomer hos hunde med ektopiske ureter

0-8 uger: oftest ingen, hvalpene tisser så ofte, så den retrograde fyldning af blæren vil være så lille, at hvalpen ikke når at blive utæt.

Hvis hvalpene er utætte i denne periode kan det være ektopiske ureter, men husk at udelukke bla. blærebetændelse, da det også kan give inkontinens hos hvalpe.

8-14 uger: Der kan løbe urin fra hvalpene, mens de ligger hos ejerne og nusser/sover. Hvalpene har svært ved at blive renlige og skal tisse oftere end normalt. Der lugter af urin i deres hundeseng/bur. Ofte er de nogenlunde tørre om natten, da urinproduktionen her er lav.

6 mdr: Urininkontinens især efter hundene har ligget og sovet, og de har svært ved at holde sig. Hos hanhunde kan symptomerne forsvinde her, da deres urinrør er så langt, at de kan lukke og derved fylde blæren. Nogen hunde er helt uden symptomer.

Hanhunde over 4 år: kan lige pludseligt begynde at blive inkontinente.

Tævehunde i alle aldre: inkontinens, permanent eller når den ligger, hyppige blærebetændelser.

Husk altid at få udelukket andre eventuelle årsager.

Arvegang

Ektopiske ureter har ukendt arvegang, dvs. den er arvelig, men man kan på nuværende tidspunkt ikke sige hvordan, hvor mange gener der er indblandede, og hvor stærk nedarvningen er. Arvegangen er kompliceret, da der findes mange forskellige variationer og ofte ses der andre fysiske forandringer, såsom udvidet urinleder og/eller nyrebækken, malplaceret blære m.fl. Dette gør, at man antager at minimum to gener er indblandede, måske flere. Det er pt. ikke muligt at finde de gener i hundenes DNA, der bærer ansvaret. Kortlægning af gener er ligeledes enormt kompliceret.

Undersøgelsesmetodik

DMK har valgt at anvende samme undersøgelsesmetodik som klubben i Tyskland. Hundene skal ultralydsscannes og kan scannes fra de er 12 måneder gamle. Der uddannes et antal dyrlæger rundt om i landet, således at de kan ultralydsscanne efter de tyske anbefalinger. Når scanningen er foretaget vil dyrlægen sende billederne til vurdering hos en tysk specialist og et efterfølgende resultat vil blive returneret til dyrlægen/ejeren og sundhedsudvalget/avlsvejledningen for registrering. Herved sikres en ensartet vurdering og mulighed for at anvende resultaterne på tværs af landegrænser. Ultralydsscanning er en smertefri metode til fastlæggelse af ureters forløb og udmunding og kan foretages uden forudgående bedøvelse af hunden.

Kategorisering

Resultatet af ultralydsscanningerne vil blive opdelt i kategorier:

  • A= frie,
  • B1/B2= forkert placeret urinleder, under 15 mm til blærehals, men stadig i blære,
  • C= urinleders åbning placeret udenfor blære/ektopisk ureter er konstateret.

Nedenfor en illustration af A, B og C:

 

Ovenstående metodik gør ikke at vi kommer til at kende arvegangen, men det kommer til at give os en indsigt i EUs udbredelse i racen. Arvegange er komplekse, men i forbindelse med at der ultralydsscannes vil der kunne udtages en blodprøve som i fremtiden måske kan anvendes til en DNA screening og dermed hjælpe fremtiden med at udvikle et DNA test. Blodprøven er frivillig og vil blive opbevaret på Københavns Universitet.