Deltagere:

Peter Katholm (PK)
Lars Thunberg (LT)
Benjamin Gunthel Hansen (BGH)
Michael Østergaard (MØ)
Susanne Holst (SH)
Rune Riishøj (RR)

Afbud:

Thomas E. Nielsen (TEN)
Jens Brandt (JB)
Frederik Nebeling (FN)

Valg af referent og ordstyrer

BGH ordstyrer, SH referent.

Gennemgang af referat fra sidste møde

Vi kan ikke umiddelbart hente resultater automatisk fra hundeweb til DMK-base. Vi vender det i SJD, da andre specialklubber har udtrykt samme ønske.

Vi har desværre endnu ikke fået nogen henvendelser i forbindelse med de ildsjæle, vi søger.

Det drejer sig om

  • Ny redaktør til Münsterländeren
  • Ildsjæl til at lave en drejebog for hvalpetræf
  • Ildsjæl til at lave prøvemanual (markprøve, apporteringsprøve, schweissprøve)
  • Ildsjæl til at skaffe materiale til Museet for Stående Jagthunde
  • Ny redaktør til Jagthunden
  • Ildsjæl til hjemmeside og de sociale medier

Hvis du har lyst til at hjælpe bestyrelsen, så læs mere her og kontakt det angivne bestyrelsesmedlem.

LT har lavet et flot skilt til prøverne, og han laver yderligere fem, så de er klar til Forårsmarkprøven. Vi har endnu ikke modtaget de skilte, som BGH har bestilt.

I referatet fra mødet den 18. december skrev vi, at det nystartede Holstebro område havde fået et lån på 7500 kr. Lånet var kun på 7000 kr.

DMK

Forårsmarkprøven 2019

Der er inviteret dommere, og der er lagt en bestillingsliste på forplejning ind på hjemmesiden.

Efterårsmarkprøven 2019

Vi mangler stadig at søge dispensationerne til flytning af weekenden (RR) og til at afholde unghunde- og åben klasse (PK).

Generalforsamling 2019

Afholdes den 12. maj kl. 11.00 i Ejby. Indkaldelse kommer på hjemmesiden og i februar nummeret af Münsterländeren. Dirigent er bestilt.

Grosser Münsterländer – hjemmesiden

Vi er meget bevidste om, at vi har udfordringer med hjemmesiden, men vi har en forhåbning om, at det snart vil løse sig. Jacob Albæk startede 1. december, og hjælper bl.a. med at lægge aktiviteter op.

Punkter fra medlemmerne

I forbindelse med den netop afholdte Landsudstilling i Gelsted, har Per Madsen foreslået, at når en hund er målt tre gange, bør den ikke længere måles, og gennemsnittet af målingerne bør være gældende. Punktet blev diskuteret, og konklusionen var, at Udstillingsudvalget skal komme med et forslag til, hvordan det kan implementeres i praksis. Det blev desuden besluttet, at hunden ikke skal måles før den er tolv måneder.

Bestyrelsen

Udvalgsmøde

Afholdes mandag den 18/2.

RR har lavet oplæg til ansvarsbeskrivelser for de enkelte udvalg. Disse blev gennemgået, og de vil blive forelagt og godkendt af de enkelte udvalg på mødet (med eventuelle justeringer). Det skal diskuteres på mødet, om der skal oprettes et selvstændigt JET-udvalg.

Regnskab og budget

MØ gennemgik regnskabet for 2018. Der var budgetteret med et underskud på 55.750 kr. pga jubilæumsaktiviteterne, men underskuddet blev kun på 35.400 kr. Dette skyldes dels, at vi har haft flere medlemmer end budgetteret, og dels at vi har haft rigtig god tilslutning til vores prøver/udstillinger i jubilæumsåret.

Årshjulet

Årshjulet blev gennemgået, og manglende datoer sendes til RR, så hjulet kan opdateres.

Roadmap

Roadmap blev gennemgået, og en del aktiviteter blev markeret som afsluttet.

Avlsvejledning – EU status

Praksis vedr. EU-godkendelse af udenlandske hanhunde, som skal bruges i avlen i Danmark, blev drøftet kort. Der var enighed om, at udenlandske hunde godkendes, såfremt de er undersøgt og erklæret fri for ektopisk ureter i deres hjemland.

Evt.

Det er besluttet fremover at yde et tilskud på 50 kr. pr. deltager til spisning til Holdapporteringen.