Deltagere:

Lars Thunberg (LT)
Benjamin Gunthel Hansen (BGH)
Michael Østergaard (MØ)
Jens Brandt (JB)
Susanne Holst (SH)
Rune Riishøj (RR)
Thomas E. Nielsen (TEN)

Afbud:

Frederik Nebeling (FN)
Peter Katholm (PK)

Valg af referent og ordstyrer

BGH ordstyrer, SH referent.

Gennemgang af referat fra sidste møde

Planen for kommunikationsaktiviteterne vil være færdigt til det kommende udvalgsmøde (dato endnu ikke fastlagt). RR undersøger, om DMK-base automatisk kan hente resultater fra hundeweb på baggrund af metode netop modtaget fra TEN.

Der er lagt opslag på hjemmesiden, hvor bestyrelsen søger ildsjæle til specifikke opgaver.

Listen suppleres med opslag om ny redaktør til Jagthunden (TEN).

DMK

Forårsmarkprøven 2019

Opslag er lagt på hjemmesiden og på Facebook.

Efterårsmarkprøven 2019

RR søger dispensation mht at flytte weekenden. PK søger dispensation til at afholde unghunde- og åben klasse. Arne Nielsen er inviteret til udvalgsmødet.

Skilte til prøverne

RR havde fået et dyrt tilbud, og det blev diskuteret, hvad vi ellers kunne gøre. Efter mødet fandt BGH en meget billigere løsning, og skiltene er bestilt.

Messer

Vi har fået en henvendelse fra Tine Broen med ønske om f.eks. dug til borde, bolsjer med DMK logo (alternativt penge til snolder og hundekiks), og T-shirts til standpersonale.
Duge til cafeborde, som oftest bruges på de messer, hvor DMK deltager, vil ikke kunne fungere med tryk pga faconen. Bolsjer med logo er for dyre, men det blev besluttet, at standpersonalet kan købe slik, småkager mv for op til 300 kr. pr. messe. Dokumentation fremsendes til kassereren.

Mht T-shirts blev vi enige om, at de fleste medlemmer, der skal stå på en messestand, har tøj med DMK-logo, som de kan bruge.

TEN var blevet kontaktet omkring messen Jagt, Vildt og Våben i Hillerød den 5.-7. april. Vi har fået et fornuftigt tilbud og deltager på messen. TEN finder folk til standen, gerne både kleiner og grosser münsterländere.

Indstilling af kandidat til ringtræner uddannelse

Vi er blevet spurgt, om DMK vil dække den sidste del af Cecilie Krarups uddannelse til ringtræner. Dette blev godkendt og betales via klubbens uddannelsesfond.

Punkter fra medlemmerne

Dette nye punkt er først meldt ud i referatet fra decembermødet, som pga jul/nytår kom lidt sent på hjemmesiden. Derfor var der ikke kommet nogle punkter, men vi glæder os til at behandle evt. indkomne punkter på næste bestyrelsesmøde i starten af februar.

Bestyrelsen

Udvalgsmøde

Det planlagte møde den 14/1 må desværre aflyses, og der arbejdes på at finde en ny dato. RR er i gang med at lave forslag til beskrivelse af arbejdet i de enkelte udvalg.

Årshjulet og Roadmap

Gennemgås ved næste møde, hvor vi alle er samlet.

Avlsvejledning – EU status

DKK har indkaldt til et møde med deltagelse af avlsvejledningen og den danske bedømmer, Ulrik Westrup. På mødet skal bl.a. diskuteres undersøgelsesproceduren, kategoriseringen, registreringen hos DKK og indsamling af materiale til genetiske undersøgelser.

Avlsvejledning – godkendelse af indavlskoefficient

MØ har ansøgt om at bruge en svensk hanhund til parring af sin tæve, Asja, selv om indavlskoefficienten overskrider DMK’s tilladte på 3,25. Da overskridelsen kun er på 0,423, og denne overskridelse først finder sted i sjette generation, godkender avlsvejledningen parringen. Bestyrelsen bakker op om godkendelsen.

Beslutning omkring frigivelse af EU resultater

På baggrund af anbefaling fra DKK vil kategoriseringer (A,B,C) for de enkelte hunde fremover kunne oplyses til medlemmer af den dyrlæge, der scanner. For scanninger, der allerede er foretaget og registreret, kan kategoriseringen oplyses af avlsvejledningen. I DMK-base og i oversigten i Münsterländeren vil der fortsat kun oplyses, om hunden er fri eller ikke-fri.

Samarbejdspartnere

KLM-I – Rasseprofil

KLM-I har udarbejdet en avlsstandard omkring performance. Den franske münsterländerklub har foreslået enkelte ændringer, som er udsendt til KLM-I’s medlemslande. Ændringerne blev gennemgået, og RR kommunikerer DMK’s kommentarer til KLM-I. Samtidig vil det blive meddelt, at DMK vender tilbage med kommentarer til de øvrige punkter, når vi har haft lejlighed til at gennemgå dem.

DKK’s repræsentantsskabsmøde den 16. marts

RR og SH deltager.