Deltagere:

Peter Katholm (PK)
Lars Thunberg (LT)
Benjamin Gunthel Hansen (BH)
Michael Østergaard (MØ)
Jens Brandt (JB)
Thomas E. Nielsen (TEN)
Morten Vestergaard (MV)
Susanne Holst (SH)
Rune Riishøj (RR)

1. Valg af referent og ordstyrer.

RR ordstyrer, SH referent.

2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

Det blev besluttet at genoptrykke de gamle roll-ups. TEN afslutter sagen med Post Nord. John Hilmer Hansen regner med at få de sidste ting omkring efterårsprøverne på plads i starten af februar.

3. DMK

a. Jubilæum 2018

Münsterländeren – jubilæumsnummer er udsendt. Annoncen med sponsorerne bringes igen i februarnummeret med tilføjelse af logo for Sportshuset.
Der trykkes 1500 eksemplarer af jubilæumsflyer, som er klar til Landsudstillingen. SH medbringer til Gelsted, og vi håber, at kunne aflevere en del til repræsentanter for områderne.
RR arbejder videre med vin med DMK logo, som kan bruges som gevinster, gaver til dommere mv. og sælges ved forskellige lejligheder.
Vi sender en formel invitation til jubilæumslørdagen (Holdapportering og fest) til DKK,
DMK’s udenlandske samarbejdspartnere og til alle FJD’s klubber. Samtidig får de tilbud om at tilmelde to hunde fra hver specialklub til deltagelse i Holdapporteringen. SH formulerer tekst til invitation, RR udsender.
Festmiddagen betales af klubben for alle deltagere. Overskud fra salg af lodder, samt evt. overskud i forbindelse med afholdelse af prøve/udstilling går til dækning af festmiddagen.

b. Forårsmarkprøve

Der er bestilt dommere til prøverne og planlagt festmiddag lørdag aften i Ballum Multihus.

c. Regnskab/budget for 2018

MØ gennemgik regnskab for 2017 og budget for 2018.

d. Status på JET prøverne

i. JET 1 – Sjælland
Der arbejdes på at arrangere JET 1 på Sjælland. John Hilmer Hansen og BH er involveret fra DMK’s side.
ii. Godkendelse af JET 2
Deadline 1. februar 2018. RR vender deadline med Jens og Annette fra DRK

e. Prøveaktiviter 2018

Der mangler stadig information om nogle schweissprøver. Det er bekræftet, at der afholdes prøver ved Blåbjerg den 21/4, ved Viborg den 7/7 og ved Silkeborg den 11/8.
Det undersøges, om det er muligt at arrangere en schweissprøve på Sjælland i samarbejde med DRK. JB tager ligeledes kontakt med Kristian Graversen, der tidligere har været behjælpelig.
Planlægning af årets apporteringsprøver er næsten færdig. Flere områder har tilbudt at afholde DJUs apporteringsprøve/DMKs apporteringsprøve.

f. Status på uddannelse

Samarbejdet med DRK omkring uddannelse fungerer godt, og der arbejdes på at blive færdig med det sidste. Det første grund-og jagthundeinstruktør kursus afholdes den 4.- 6. maj.

g. Formands deltagelse ved medlemsmøder i 2018

RR deltager ved medlemsmøder i Herning og på Fyn, hvor datoerne er fastlagte.
Desuden planlægges deltagelse i Sønderjylland, Himmerland og på Sjælland, hvor datoerne endnu mangler.

h. Webshop

Vi har skiftet leverandør, hvilket har medført lavere priser til medlemmernes fordel.
Der er også kommet nye varer, bl.a. en hættetrøje, hvor der skal påtrykkes en sjov tekst. Bestyrelsen (og gerne andre medlemmer) sender forslag til TEN.
TEN og MØ er ved at undersøge, om medlemskontingent kan betales via webshoppen for at spare gebyrer til betalingsservice. Der arbejdes videre med dette til næste bestyrelsesmøde.

i. Godkendelse af Prokura regelsæt

Forslaget til prokurareglerne blev kommenteret. PK tilføjer ændringer og sender reviderede forslag til bestyrelsen, hvorefter det implementeres.

j. Jagtmessen på Fyn

SH kontakter Nicole

k. Udvalgsmøde

Udvalgsmødet blev sidste år holdt i februar, men flyttes i år til september

l. Aktivistmøde

Der afholdes aktivistmøde den 21/4. RR fremsender agenda.

4. Bestyrelsen

a. Bogholderposten

MØ og JB undersøger fortsat mulighederne.

b. Avlsvejledning

i. Møde
Der afholdes møde i avlsvejledningen den 3/2 for at diskutere roller og samarbejde.

ii. Ektopiske Ureter

1. Det blev besluttet, at de første 50 hunde, der scannes efter at dyrlægerne er frigivet, vil kunne få et tilskud på EUR 40 til vurdering af billeder. Det tages efterfølgende op på generalforsamlingen, om der skal gives yderligere tilskud. MV snakker med avlsvejledningen om, hvordan resultaterne skal håndteres.

2. De kontraktlige formaliteter er ved at være på plads og de første test hos dyrlægerne vil snart kunne opstartes.

c. Årshjulet og Road map udsættes til næste møde

d. Gamle pokaler

SH har lavet en oversigt over gamle pokaler. Det blev aftalt, at ved Forårsmarkprøven i år uddeles de pokaler, som hørte til denne prøve, igen, og at vinderen får lov til at beholde pokalerne. Resterende pokaler uddeles til den person, der senest har vundet den. Dette vil ske ved generalforsamlingen/jubilæumsfesten. Synes vi skal uddele alle de pokaler vi kan i år til evig eje.

5. Samarbejdspartnere

a. KLM-I

KLM-I har tilbudt at registere de danske EU resultater. Der ønskes ikke dobbelt registering og resultaterne vil kunne indhentes igennem DMKs avlsvejledning.

b. Ruhårsklubben/Korthårsklubben

DMK deltager i 2018 igen i udstillingen ved Bredsten. Per Madsen er ansvarlig.

c. FJD

MV gav en kort tilbagemelding fra FJD mødet den 9/1, hvor den nye organisation blev diskuteret. Der arbejdes fortsat med at finde den bedste løsning. For nærmere information om status, se nyhed på DMK’s hjemmeside den 5/1.

d. DKK

DKK holder møde for specialklubbernes formænd den 17. marts

e. Grosser Münsterländer

Den tyske klub for Grosser Münsterländere (Verband Grosse Münsterländer) indbyder til opstart af et internationalt samarbejde. Første møde bliver til oktober, hvor Finn Nederby vil deltage.