Deltagere:

Rune Riishøj (RR)
Michael Østergaard (MØ)
Thomas Elgaard Nielsen (TEN)
Peter Katholm (PK)
Benjamin Hansen (BH)
Lars Thunberg (LT)
Susanne Holst (SH)
John Hilmer Hansen (under punkt 5d)
Tine Broen (under punkt 5d)

Afbud:

Morten Vestergaard (MV)
Jens Brandt (JB)

Valg af referent og ordstyrer

RR ordstyrer, SH referent.

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

Gennemgang af referatet fra juni.

PK tager kontakt til Charlie Lemtorp omkring fondsmidler til f.eks. udvikling af aktivistområderne (uddannelse, udstyr) m.v.

MV har haft møde med avlsvejledningen, men mangler at snakke med uddannelsesudvalget.

Mona Storgaard og Per Madsen vil arrangere udstilling i Bredsten i 2018.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer skal overveje, hvad målene skal være for arbejdet med de forskellige udvalg i det kommende år. Ansvarsbeskrivelserne for de forskellige udvalg skal stadig opdateres.

DMK

Grosserudvalget

Vi mangler kontaktinformationer på medlemmerne af udvalget, samt meget gerne billeder. Informationer til hjemmesiden, billeder og aktiviteter specifikt for grosseren mangler. MØ/SH tager kontakt.

Elektronisk urafstemning

Der kommer en forklaring på proceduren i augustnummeret af Münsterländeren.
Afstemningen bliver elektronisk ved hjælp af en simpel formular på hjemmesiden. Ved samme lejlighed beder vi om samtykke til at sende nyheder pr. mail.
Afstemningssystemet testes inden den 1. september (PK/TEN)

Gratis medlemmer

MØ oplever, at han kontaktes af en del nye medlemmer, som ikke er sikre på, om deres online tilmelding er registreret. Derfor opfordrer han til, at den automatisk genererede svarmail får en ordlyd, så det tydeligt fremgår, at nye medlemmer først kan se, at de er blevet medlemmer, når de modtager det næste nummer af Münsterländeren. Månederne for udgivelsesdatoen skal fremgå af svarmailen. MØ sender forslag til tekst
til TEN.

Økonomisk opdatering

Medlemskontingenterne er over budget, hvilket er meget positivt. Det ser ud til, at vi
holder vores budget for 2017. Vi har pr. 31/12-2016 827 medlemskaber, hvoraf 56 er
familiemedlemmer. Disse ekstra 56 medlemmer skal betale 35 kr. til FJD, heraf 5 kr. til
markvildtudvalget og 3 kr. til agerhønsefonden. Vores bidrag til KLM-I øges således
også med 56 x 1 euro.

Jagthunden/Münsterländeren

Vi skal blive bedre til at planlægge artikler til Jagthunden og Münsterländeren, og bestyrelsen opfordres til at komme med input til emner. De artikler, der bringes i Jagthunden må meget gerne også have interesse for ejere af de øvrige racer. I novembernummeret af Münsterländeren skal der være input omkring den nye struktur i avlsvejledningen.

Efterårets Vinderklasse

Invitation er nu lagt på hjemmesiden. RR og PK planlægger en tur rundt og kigge på terrænerne.

Messe i Gram 19.-20. august

Mona Storgaard skaffer T-shirts til deltagerne på Gram messen til en meget fornuftig pris.

Uddeling af guldnål

RR undersøger, hvorvidt der uddeles en guldnål sammen med et æresmedlemsskab.

Kragepokal

Reglerne for Kragepokalen er skitseret nedenfor og vil også blive lagt på hjemmesiden (TEN). Jf. reglerne har Verner Vestergaard ligeledes krav på et års kontingentfrit medlemsskab

  1. Krage/skadeben indleveres på DMK’s ordinære general forsamling. Der indleveres både højre og venstre ben. De indleverede ben returneres ikke.
  2. Kun ben fra krager/skader nedlagt/indfanget af medlemmet selv kan godtages.
  3. Dansk lovgivning skal overholdes. Særligt jagtloven og ”Bekendtgørelse om vildtskader”
  4. Kun medlemmer af DMK der er til stede på generalforsamlingen kan deltage.
  5. Der uddeles præmier til de medlemmer der har indlevet hhv. flest, næst flest og tredje flest par ben.
  6. Alle deltagere modtager, mod forevisning af gyldigt jagttegn, 1 stk. stålhaglspatron pr. indleveret ben par. Dog max. 100.
  7. 1. præmie: 1 års kontingentfrit medlemskab af DMK, samt gratis deltagelse på en af klubbens anerkendte prøver.
  8. 2. præmie: 1 års kontingentfrit medlemskab af DMK.
  9. 3. præmie: et stk. DMK merchandise, eksempelvis en T-shirt med DMK-logo.

Jubilæum

Der blev afholdt jubilæumsmøde hos Carsten Trøjborg og Jette Andersen i juli måned med deltagelse af Rune Riishøj, Mona Storgaard, Per Madsen, Sussie Mattsson og Susanne Holst.
Alle DMK’s aktiviteter i 2018 skal afspejle, at det er jubilæumsår, bl.a. landsudstilling, forårsmarkprøve, evt. en jubilæums UT-prøve udelukkende for münsterländere (Jagtbrugshunde arrangerer), efterårsmarkprøver i unghundeklasse, åben klasse, brugsklasse, og selvfølgelig vinderklasse. Selve jubilæet fejres med et to-dages arrangement den 29. og 30. juni på Bygholm i Horsens. Her vil der være udstilling fredag eftermiddag, og holdapportering lørdag med fest om aftenen. Der vil være et gennemgående Amerikansk lotteri med flotte præmier, hvor der sælges lodder allerede fra landsudstillingen. Vinderne trækkes ved holdapporteringen. Der kommer også et særnummer af Münsterländeren. Til november skal der være en oversigt klar over aktiviteter i jubilæumsåret.

Generelt bør det tilstræbes, at der afholdes markprøver på både Sjælland og i Jylland hvert år.

Bestyrelsen

Bogholderposten

Det diskuteres, om det er muligt at få en anden person end MØ til at lave bogføring af klubbens udgifter/indtægter.

Ansvarsfordelingsoversigt fra avlsvejledningsmødet

Den udarbejdede ansvarsfordeling blev gennemgået. Pernille/Kirsten fik til opgave at komme med en indstilling til bestyrelsen om, hvorledes DMK fremadrettet skal håndtere ektopiske ureter.

Hedemarkens vandrepokal

Jytte og Ejgil Thomsen er kommet med ændringsforslag til regler for tildelingen af Hedemarkens vandrepokal (Årets Münsterländer). Forslaget blev godkendt og skal tilrettes på hjemmesiden (TEN).

Samarbejdspartnere

KLM-I

Rapport fra Fulda (modtaget fra Palle Jørgensen)
Resultaterne fra UT og AT kan indlemmes i dogbase, men der er krav om, at levende and (AT) er afprøvet i en af de Bundesländer, hvor det er tilladt.
Højdemålinger skal være opnået på anerkendt udstilling, dvs det skal være en DMK udstilling. RR tager kontakt til Palle om det videre forløb.

FJD

FJD/DJU fremtidig organisering
Der er lavet et oplæg fra FJD/DJU. Økonomi er fortsat et vigtigt holdepunkt for DMK, samt tilknytningen til Jægerforbundet. Oplægget godkendt til næste skridt.

DJU

Høring
Der var modtaget to forslag i høring. Det første forslag var, at man som markprøve- og apporteringsdommer kan søge om dispensation fra 70-års reglen efter en række kriterier. Dispensation kan gives for en to-årig periode, hvorefter der igen kan søges om dispensation.

Det andet forslag vedrørte tre ændringer i reglerne for skovfugleprøve. Den første ændring var, at hvis hunden bærer gps, skal den også bære klokke. Den anden var, at hunden ved deltagelse skal have bestået enten DJU’s apporteringsprøve, DJ’s udvidede apporteringsprøve eller slæb- og apporteringsprøven efter samme regler som i FMR § 12, stk. 4 (evt. med tilføjelse af DMK’s apporteringsprøve). Den sidste ændring var, at der kan gives dispensation fra normal praksis vedrørende tilmelding, så skovfugleprøven kan arrangeres med 2-3 dages varsel, hvis der er forventninger til ”sneppefald” på en given lokalitet. Bestyrelsen kan tilslutte sig alle forslagene.

Ruhårsklubben

Der er afholdt møde med Ruhårsklubben omkring JET-prøverne den 7/8. På bestyrelsesmødet blev DMK’s kommentarer og spørgsmål til reglerne gennemgået og diskuteret. MØ, John Hilmer Hansen og Tine Broen deltog i mødet med Ruhårsklubben.

Evt.

Der afholdes et arrangement på Hjerl Hede den 26.-27. august. Temaet er jagthunde, schweisshunde mv. PK undersøger nærmere.

Jytte Thomsen indkøber to chipscannere.